Mink-sagen

Actioncardets forfatter navngivet - og tre andre ting, vi lærte af dagens afhøringer

Hvad skete der? Minkkommissionen fortsatte torsdag afhøringerne vedrørende politiets brug af actioncards. 

De afhørte var:

  • Peter-Chresten Ekebjærg, chefpolitiinspektør ved Rigspolitiet. 
  • Uffe Stormly, politiinspektør og ansvarlig for den nationale operative stab (NOST).
  • Tobias Gilbæk Berg, juridisk konsulent ved Københavns Vestegns Politi. 

Her er fire ting, vi lærte af dagens afhøringer

Dagens tre afhøringer er nu forbi. Her er tre ting, vi lærte: 

1. To chefer i politiet godkendte actioncardet 

I den advokatundersøgelse, der ligger forud for Minkkommissionens undersøgelse af sagen, fremgår det, at actioncardet har "urigtigt indhold", og at det hverken blev kvalitetssikret, legalitetssikret eller godkendt af rette vedkommende. En fejl begået af en "underordnet medarbejder". 

Den udlægning kunne politiinspektør Uffe Stormly på ingen måde genkende. Han understregede flere gange, at både han selv og lederen af Rigspolitiets juridiske sektion, Birgitte Buch, godkendte actioncardet. 

- Jeg har det overordnede ansvar for det her, så det er godkendt, siger Uffe Stormly. 

2. Ansat i politiet skrev fejlbehæftet actioncard

Af samme advokatundersøgelse, som Uffe Stormly i retten torsdag direkte modsagde, fremgår det, at det ikke har været muligt at finde frem til den konkrete "underordnede medarbejder", der var skyld i fejlene. 

Nu viser det sig, at det var juridisk konsulent hos Københavns Vestegns Politi Tobias Gilbæk Berg, der forfattede det. Vi fik sågar at vide, at det kun tog ham tre kvarter. 

Han stod også for briefingen af de politiskoleelever, der skulle ringe rundt til de jyske minkavlere, men husker ikke, at han nævnte noget med manglende hjemmel i den forbindelse.

3. Ansvaret ligger højere placeret 

Tobias Gilbæk Berg beklagede flere gange, at han ikke skrev et forbehold ind i actioncardet om, at den nødvendige lovhjemmel til at aflive ikkesmittede mink fortsat manglede.

Det fik dog udspørgeren til at pointere, at Tobias Gilbæk Berg blot var "første led", hvorefter han tilføjede:

- Der er en del over dig, der har ladet det her passere... 

4. Juraen var Fødevarestyrelsens opgave

Både chefpolitiinspektør Peter Ekebjærg, som var dagens første vidne, og politiinspektør Uffe Stormly understregede flere gange, at det var Fødevarestyrelsen, der havde ansvaret for den juridiske vurdering. 

Det var dem, der havde rakt ud til Rigspolitiet, fordi de ikke havde mandskab til selv at ringe alle minkavlerne op. Derfor sørgede politiskoleeleverne også for at understrege, at de ringede på vegne af Fødevarestyrelsen, når de talte med de 300 minkavlere, der endte med at ligge hos Rigspolitiets callcenter. 

Afhøringerne i Minkkommissionen fortsætter i morgen, hvor både Birgitte Buch og Lykke Sørensen er indbudt. 

Idé til actioncard kom fra Uffe Stormly eller Birgitte Buch

En bisidder spørger, om der var et tidspres for udarbejdelsen af actioncardet. 

Det var der helt bestemt, svarer Tobias Gilbæk Berg. Det hele skulle gå meget stærkt, tilføjer han. 

En anden bisidder spørger, hvem der gav Tobias Gilbæk Berg besked om at udarbejde actioncardet.

- Det kan jeg ikke helt huske. Det var formentlig enten Uffe Stormly eller Birgitte Buch. 

Kan du huske, om de beder dig kontakte Fødevarestyrelsen og forelægge dem det actioncard, du laver? 

- Det husker jeg ikke. 

Det var heller ikke noget, du selv overvejede? 

- Det husker jeg ikke. Der skete meget lige på det tidspunkt der. 

- Der er en del over dig, der har ladet det her passere... 

Tobias Gilbæk Berg gentager sin beklagelse over for de minkavlere, som måtte have følt sig presset på baggrund af opringningerne fra politiskoleelever, der læste op fra det actioncard, han formulerede. 

Udspørgeren pointerer, at Tobias Gilbæk Berg jo blot er "første led" og tilføjer: 

- Der er en del over dig, der har ladet det her passere... 

Politiskoleelever fik formentlig ikke besked om manglende hjemmel

Nu står det altså for første gang klart, at Tobias Gilbæk Berg har forfattet det omdiskuterede actioncard.

Han forklarer, at det også var ham, der sendte actioncardet til politiskolen og briefede eleverne om, hvordan de skulle gribe det an. 

Nævner du, at der er en hjemmelsmæssig problematik?

- Det husker jeg ikke. Det tror jeg ikke.

Forfatteren til actioncardet beklager over for minkavlere

Hvad er det for en beslutning, der allerede er besluttet, som du skriver? 

- Den regeringsbeslutning, der blev meldt ud på pressemødet. 

Er det noget, du har drøftet med kolleger eller overordnede?

- Som jeg husker det, er det i overensstemmelse med det, jeg videresender til Birgitte Buch. 

Men når du instruerer vedkommende, der skal ringe, om at sige, at beslutningen er truffet, så refererer du til regeringens beslutning? 

- Ja. 

Du skriver "tømning af besætningen". Er det aflivning? 

- Jeg kan ikke huske, hvilke tanker jeg gjorde mig dengang... 

Det kan vel ikke forstås for en minkavler anderledes end aflivning? 

- Det kan jeg ikke sige... 

Jamen, du kan vel sige, hvad du selv tænkte, da du skrev det. Hvad var hensigten med den her bemærkning? 

De skulle have mulighed for at træffe deres beslutning på et fuldt oplyst grundlag, og i dag er jeg selvfølgelig ked af, at der ikke er et forbehold med. Eller at jeg ikke satte et punktum noget tidligere. Jeg havde gerne set, at der havde været været skrevet forbehold. Det kan jeg kun beklage over for dem, der har forstået det som et pres.

Actioncard havde intet med aflivning at gøre, siger kortets forfatter

Vi kredser nu om den del af actoncardet, hvor det fremgår, at politiskoleeleverne ved et "nej" fra ejerne skulle sige: 

"Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken
vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan
forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen
alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?" 

Tobias Gilbæk Berg forklarer, at der var to hensyn: At give minkavlerne et så kvalificeret oplyst grundlag som muligt så de kunne foretage deres beslutning og at klæde politieleverne på. 

Hvad er det, minkavlerne siger nej til?

- Manglende medvirken, som betyder, at de får mulighed for at opnå en bonus. 

Hvad med aflivning?

- Det skulle actioncardet ikke ind over. 

Actioncard lavet på 45 minutter

Tobias Gilbæk Berg forklarer, at det vigtigste ved et actioncard er, at det skal være operationelt. Det konkrete actioncard om aflivning af mink blev udarbejdet på 45 minutter og lå færdigt klokken 13.01, bekræfter han. 

Da han havde lavet det, sender han det til Birgitte Buch. 

- Jeg ved selvfølgelig, at det er noget, der skal godkendes højere oppe, siger han. 

Juridisk konsulent: - Jeg fik til opgave at lave et actioncard

Tobias Gilbæk Berg fortæller, at han sammen med Birgitte Buch på et møde 6. november taler med Fødevarestyrelsen, der fortæller, at de skal bruge bistand til at ringe rundt til minkavlere. 

Han mener ikke, at han har godkendt det referat, der bliver lavet af mødet. Men da han forud for afhøringen læste det, var der intet, han studsede over. 

I referatet står der, at en Birgitte er meget optaget af at få afklaret, hvad formålet med opkaldene til minkavlerne er. Ifølge Tobias Gilbæk Berg er det sandsynligt, at der er tale om Birgitte Buch. 

I referatet står der videre, at det i samtalerne med minkavlerne i zone 3 er vigtigt at fremhæve, at der er tale om frivillig aflivning.

- Jeg fik til opgave at lave et actioncard, siger Tobias Gilbæk Berg og forklarer, at han udarbejdede det på baggrund af talepindene fra Fødevarestyrelsen og det møde, han deltog i med Fødevarestyrelsen. 

Bekendt med manglende lovhjemmel 6. november

Tobias Gilbæk Berg mindes, at han på et møde med Fødevarestyrelsen fredag 6. november bliver bekendt med, at der mangler lovhjemmel.

5. november får Bo Samson en række talepinde fra Fødevarestyrelsen. Dem videresender han først til Birgitte Buch og senere til Tobias Gilbæk Berg. 

Hvad var baggrunden for, at du modtog de her talepinde?

- Fredag morgen får vi besked om, at vi skal til møde der i Fødevarestyrelsen, og jeg mener, at det var klokken 10.30, vi skulle være til møde der. Jeg tror, jeg nåede at se nærmere på det her inden mødet. 

- Det var Birgitte Buch og jeg, der var til det møde. Men jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg får at vide på det tidspunkt. Det gik stærkt på det tidspunkt. For mit eget vedkommende skulle jeg forsøge at finde ud af, hvad der nærmere skulle ske.

Har svært ved at huske dagene omkring minkbeslutning

Tobias Gilbæk Berg bliver spurgt, hvordan han opfattede en formulering i en delplan 3. november om, at det på daværende tidspunkt er besluttet, at alle mink skulle aflives hurtigst muligt. Det er dog ikke noget, han har en erindring om i dag, siger han. 

Fik du nogen uddybning af, hvad det var for en beslutning, der var tale om? 

- Det kan jeg ikke huske i dag. 

Var du bekendt med på det her tidspunkt, at delplanen bliver fremsendt til Justitsministeriet? 

- Det kan jeg simpelthen ikke huske. 

Hører du mere til det med aflivning af mink her den 3. november og frem til pressemødet med statsministeren 4. november? 

- Det mener jeg ikke, jeg gjorde. 

Men du så pressemødet? 

- Ja, som man nu gør. Men om det var noget, jeg hæftede mig ved, husker jeg ikke i dag. 

Nu afhøres Tobias Gilbæk Berg

Nu afhøres Tobias Gilbæk Berg, juridisk konsulent ved Københavns Vestegns Politi. 

Flere af de tidligere vidner har forklaret, at han var inde over udarbejdelsen af det omstridte actioncard og instruerede politiskoleeleverne, før de begyndte at ringe til de cirka 300 minkavlere og bruge actioncardet. 

Politiinspektør modsiger advokatundersøgelse

Uffe Stormly er uenig i konklusionen i advokatundersøgelsen, hvor det fremgår, at actioncardet ikke blev godkendt eller på anden måde kvalitetssikret.

- Jeg har det overordnede ansvar for det her, så det er godkendt, siger Uffe Stormly og tilføjer, at det blev godkendt både af Birgitte Buch og ham selv. 

Derfor er han heller ikke enig i den del af advokatundersøgelsen, der siger, at "fejlen består i, at Actioncard Nr. 1 har et urigtigt indhold og forsømmelsen består i, at Actioncard Nr. 1 hverken er blevet kvalitetssikret, legalitetssikret eller godkendt af rette vedkommende. Fejlen er begået af en underordnet medarbejder i politiet, P4". 

- Det er ikke tilfældet. Det er godkendt af Birgitte Buch og af mig, gentager Uffe Stormly. 

Han tilføjer, at de i politiet "burde have fået Fødevarestyrelsen til at læse det igennem", før de godkendte ordlyden. 

- Jeg skulle eksekvere hele tiden

Vi ser nu på en sms-tråd mellem Lykke Sørensen og Thorkild Fogde. Her beder Thorkild Fogde politichef Lykke Sørensen om at ringe. Hun svarer: "Uffe er varslet. Han har den samme holdning som os. Han er klar til at eksekvere i morgen tidlig". 

Uffe Stormly kan ikke huske, hvad han 15. november skulle have været klar til at eksekvere på. 

- Jeg skulle eksekvere hele tiden på det tidspunkt, så det kan jeg ikke svare på, siger han. 

Beklagede til minkavlere "for god ordens skyld"

Vi kigger nu på den endelige version af actioncardet, nemlig version fem. 

Uffe Stormly husker ikke, om han specifikt godkendte den omstridte formulering om, at minkene skulle aflives, hvad end minkavlerne ønskede selv at gøre det eller ej. 

Politiet har tidligere oplyst, at i alt otte minkavlere kan have fået beskeden, fordi de enten har sagt nej eller måske til frivillig aflivning. De blev alle kontaktet 12. november, hvor de fik en beklagelse "for god ordens skyld". 

Beklagelsen blev besluttet af politichefen eller Lykke Sørensen, siger Stormly. 

Har I overvejet at lave en stikprøvekontrol hos dem, der indgik en aftale for at undersøge, om de ville have accepteret en aftale, hvis de havde vidst, at der ikke var lovhjemmel?

Det afviser Uffe Stormly. 

Hvem lavede version 5 af actioncardet?

Hvem tager initiativ til at ændre actioncardet fra version fire til fem?

- Det ved jeg ikke. 

Var det dig? 

- Det erindrer jeg ikke. 

Hvem vil typisk gøre det? 

Det vil ligge hos Birgitte Buch i den juridiske sektion, forklarer Uffe Stormly. Han afviser desuden, at Fødevarestyrelsen skulle have haft kendskab til de første versioner af actioncardet. 

"Operationen fortsætter" trods manglende hjemmel

I et referat fra et møde 9. november står, at Uffe Stormly oplyste, at der manglede hjemmel til aflivning af alle mink, "men at operationen fortsætter, medmindre der bliver meldt andet ud".

Udspørgeren vil vide, om Bo Samson ikke mener, at den formulering ikke kan tolkes, som at politiet har tænkt at sig at udføre en opgave, som den ikke har lovgivning til.

- Inden vi ville gå i gang med det (aflivning i zone 3, red.) ville jeg jo have sikret mig, at der var lovhjemmel, siger Uffe Stormly og tilføjer: 

- Zone 3-farmerne var gået i gang med at aflive deres mink på det her tidspunkt, og de skulle også have fjernet deres affald. Der blev ringet ind fra zone 3-minkavlere, som sagde, at de gerne ville have hjælp til at fjerne affald og få slamsugere ud og suge op. 

"Vi kan blive ramt på zone 3-aflivningerne"

Vicepolitiinspektør Brian Toftemann skriver mandag i et brief til Uffe Stormly, at han "tror, vi kan blive ramt på zone 3-aflivningerne". 

Uffe Stormly opfatter det som en konstatering af, at hvis lovgivningen ikke kom på plads, kunne operationen ikke gøres færdig. 

Vi er enige om, at jeres actioncard går på, at nu skal I overbevise minkavlerne om, at de er bedst tjent med selv at aflive, og så får de sågar en tempobonus...

- Jeg kan kun sige, at jeg tolker på det, han skrev, siger Uffe Stormly. 

- Vi er inde i en situation, hvor vi forventer, at der bliver tilvejebragt lovhjemmel. Men det er vigtigt at sige, at vi jo ikke er inde et sted, hvor der er behov for lovhjemmel.

- Han (Brian Toftemann, red.) har det ræsonnement, at vi kunne få nogle udfordringer. 

Bisidderen byder ind og forsøger at opklare, at Uffe Stormly altså er af den opfattelse, at Brian Toftemann udelukkende taler om ting, der kan ske fremadrettet. 

Stormly bekræfter: Jeg godkendte actioncard

Uffe Stormly er tilbage i retslokalet efter en frokostpause. 

Han indleder med at bekræfte, at han har godkendt det omstridt actioncard.

- I forbindelse med at de blev sat ind opgaven, har de fået en instruks om, hvad rammen var, siger Uffe Stormly om de politiskoleelever, der blev sat til at ringe til minkavlere. 

- De bliver kaldt ind, møder ind og bliver briefet. Der kommer to klasse og nogle ledere fra Politiskolen, og Tobias Berg har briefet dem, før de gik i gang med opringningerne. 

Frokostpause

Minkkommissionen har kaldt til frokostpause og fortsætter afhøringen af Uffe Stormly klokken 13.30. 

Actioncard udarbejdet af to jurister og godkendt af Uffe Stormly

I Rigspolitiets egen redegørelse af forløbet står, at actioncardet blev udarbejdet på baggrund af talestreger fra Fødevarestyrelsen, og at det blev godkendt af blandt andre Uffe Stormly. 

Udspørgeren læser op fra afsnittet, hvor der står, at politieleverne ved et nej fra minkavlerne til frivillig aflivning skulle sige: 

"Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?"

Uffe Stormly forklarer, at han sender to jurister ud til Fødevarestyrelsen for at høre nærmere om opgaven, og det er de to, der udarbejder de konkrete actioncards. 

- Jeg præciserer, at det er vigtigt, at det her er en vejledning i forhold til tempobonus. Det var vigtigt at komme ud med den information. 

Men er det væsentlige at formidle, at staten kan komme af med 20 kroner, eller er det væsentlige, at minkene hurtigt skal aflives?

Stormly svarer, at han selvfølgelig i dag er klar over, at det burde have været tilføjet, at de afventede lovgivningen. 

- Der skulle vi have været bedre til at formulere os. 

Fødevarestyrelsen bad om callcenter

Hvornår bliver callcenteret etableret og påbegynder sit virke? 

- Som jeg husker det, går udringerne i gang fredag eftermiddag. Forespørgslen kommer til mig fra Hanne Larsen i Fødevarestyrelsen, som siger, at de simpelthen ikke har ressourcerne til at løfte opgaven. 

Således er vi nået frem til selve actioncardet.