Dag 19 i Minkkommissionen

Hvad sker der? Det er dag 19 i Minkkommissionen, der undersøger forløbet op til og omkring regeringens beslutning om at aflive alle landets mink. 

Hvem skal afhøres?

Kl. 13.30: Sundhedsminister Magnus Heunicke (S). 

Fire ting vi lærte af dagens afhøring

1. Magnus Heunicke har taget noter fra centrale møder

For første gang fik vi under dagens afhøring et unikt indblik i meningsudvekslingerne på en række centrale møder. Det viste sig, at Magnus Heunicke havde taget noter fra disse møder, og derfor blev disse læst op i Minkkommissionen fredag.

Af noterne kom det blandt andet frem, at det på det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november var statsminister Mette Frederiksen, der konkluderede, at alle mink skulle slå ned.

2. Heunicke godkendte bilag med advarsel om manglende hjemmel

Som det tidligere har været beskrevet i medierne godkendte Magnus Heunicke den 1. oktober – en måned inden man traf beslutningen om at slå alle mink ned – et såkaldt cover, hvor der to gange blev nævnt, at nedslagning af mink ville forudsætte ændret lovgivning.

Under dagens afhøring forklarede Heunicke, at coveret blot var én af rigtigt mange sager, han fik og skulle godkende. Den pågældende sag var på 37 sider, forklarede han, og derfor nærlæste han ikke alt. Han fik i stedet sine embedsmænd til at redegøre for sagen for ham.
- Det er fuldstændigt umuligt at læse alle papirer, lod Magnus Heunicke forstå.

3. Wammen havde fokus på økonomien – ikke advarsler om manglende hjemmel

Da en afdelingschef i Finansministeriet torsdag blev afhørt af Kommissionen, kom det frem, at han i  en håndakt til finansminister Nicolaj Wammen fra 1. oktober havde skrevet, at der var behov for at få afklaret lovhjemmel til at slå mink ned.

Da han blev afhørt fredag afviste Nicolaj Wammen imidlertid, at det var noget, han bed mærke i. I stedet understregede han flere gange, at han under forløbet med håndteringen af mink havde fokus på økonomien og ikke juraen.

4. Mogens Jensen er blevet regeringens syndebuk

Dagens afhøringer sammenholdt med de tidligere vidneudsagn fra centrale ministre og embedsmænd tegner efterhånden et klart billede af, at det er daværende fødevareminister Mogens Jensen og hans ministerium, der har ansvaret for, at regeringen traf en beslutning, der ikke var lovhjemmel til. Særligt Nicolaj Wammen var under sin afhøring meget klar i spyttet:

- Jeg har en klar forventning om, at hvis der sidder nogle med en central viden, så byder de ind med den. Det gælder både embedsmænd og politikere. Der er tale om nogle af de højest placerede embedsmænd og politikere i det danske samfund. Det er deres ansvar.

Afhøringerne er slut for i dag

Kommissionens formand lukker nu ned for spørgsmål, og sender Magnus Heunicke hjem med besked om, athan kan forvente at blive genindkaldt til en afsluttende afhøring i januar.

Vi vender tilbage om lidt med de væsentligste pointer fra dagens afhøringer.

Mette Frederiksen bisidder stiller spørgsmål

Mette Frederiksens bisidder Lars Kjeldsen vil gerne vide, om det virkelig kan passe, at statsministeren allerede drager konklussionen midt på mødet. 

Magnus Heunicke medgiver, at det primært er til sidst, at der træffes beslutninger. 

- Men vi opfatter det på mødet, som om hun konkluderer midt på mødet, og jeg tror også, der findes sms'er, hvor vi melder til vores system, at der nu er truffet beslutning. 

Kjeldsen vil også vide, om Magnus Heunicke forud for mødet har spurgt Kåre Mølbak, om han kan vente med at slå mink ned. 

Det havde han, bekræfter sundhedsministeren, og svaret fra Mølbak var, at det kunne man ikke. 

Bisidderne fĂĄr ordet

Magnus Heunicke er nu færdig med at læse op fra sine noter, og fordi det nu er sent undlader udspørgeren at spørge mere ind til dem. 

I stedet får bisidderne ordet. 

Mette Frederiksen drager afgørende konklussion

Magnus Heunicke fortsætter med at læse op fra sine noter. Det er svært at få notereret alt, hvad han læser op, men centralt er det, at Mette Frederiksen i løbet af mødet ifølge Magnus Heunicke drager den delkonklussion, at alle mink inklusiv avlsdyr skal slås ned. 

I noterne citerer Magnus Heunicke hende blandt andet for følgende:

- Desværre slå alle mink ned. Empati. Smerteligt. Det er deres livsværk...Vigtigt at kommunikation lægges ift. vaccinen. Verdenssituationen. 

Senere skriver Heunicke, at Mette Frederiksen siger:

- Konklussionen er, at når avlsdyr også skal væk (er det) ikke det samme som at (vi) om to år har minkproduktion igen.

Senere i noterne fremgår det, at Mette Frederiksen flere gange spørger, om beslutningen er for vidtgående, og også vil vide, om sundhedsmyndighederne bakker op om den.

Til det har Heunicke noteret sin departementschef Per Okkels for, at "både risikovurdering og indsats er anbefalet af og godkendt af indsatsgruppen". 

Senere citerer Heunicke Mette Frederiksen for at sige:

- Vi bærer verdens vaccine i hænderne.

Bisiddere protesterer

Flere bisiddere protesterer nu over, dels at tiden er skredet, og dels at de ikke får mulighed for at stille spørgsmål til Magnus Heunicke, fordi tiden løber.  

Nu læser Heunicke noter op fra centralt møde

Så bliver Heunickes noter fra det afgørende møde i Koordinationsudvalget endelig fremlagt. 

Statsminister Mette Frederiksen er mødeleder på dette møde, og hun er derfor også den første, Heunicke har citeret:

- Der er mange, der ikke tager det alvorligt nok. Hvis vi har vaccinen i vores hænder, så skal de mink slås ned.

Magnus Heunicke forklarer, at statsministeren her forklarer, at hvis vaccinerne er så tæt på at være en realitet, og minkmutationen kan påvirke deres effekt, så skal alle mink aflives.

Herefter får departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth ordet. Hans minister, Nick Hækkerup, er syg med corona og derfor ikke til stede. Derfor taler Legarth på hans vegne. 

Heunicke citerer ham for at sige, at "mink skal slås ned". 

Kommissionsmedlem Ole Spiermann spørger, om det betyder, at en departementschef konkluderer så markant, så tidligt i mødet? 

- Det er jo ikke en konklusion, der bare falder. Han fremlægger sagen, men han ser ikke anden vej, forklarer Magnus Heunicke.

Uafklarede spørgsmål

Selvom man i Koordinationsudvalget beslutter, at alle mink skal slås ned, er man ifølge Magnus Heunicke ikke klar til at melde det ud på et pressemøde allerede om formiddagen dagen efter.  

- Det hastede med at melde det ind de rette steder, så vi ikke kunne beskyldes for at side inde med alvorlig viden. Men der ender vi med at sige, at vi er nødt til at vente til om eftermiddagen, fordi der var for mange løse ender. På den måde kunne de relevante ministerier nå at arbejde med det, vi havde lagt skinnerne ud til, forklarer han.

- Der er en lang række uafklarede spørgsmål.

Hvad er det for uafklarede spørgsmål, vil udspørgeren gerne vide.

- Der bliver ikke sagt, hvad det kan være. Men det kan jo være alle mulige ting. At der var nogen i et ministerium, der havde kigget på hjemmelsspørgsmål kunne da have været rart, men det var der ingen, der gjorde...

Udspørgeren prøver flere gange at få Magus Heunicke til at være mere konkret, men det har han svært ved:

- Når man træffer en så stor beslutning skal man være sikker på, at alt var plads. Sådan må det være. 

Du overvejer ikke, om der er hjemmel til det, man har besluttet? Havde det ikke været oplagt?

- Jo, og jeg er ogsĂĄ optaget af, at der er de rette hjemler til det, der ligger inden for vores ressortomrĂĄde. Det, der ligger andre steder, har mit ministerium ikke indsigt i, siger Magnus Heunicke.

Læste ikke centralt materiale

Udspørgeren vil vide, hvilket materiale Heunicke støttede sig til på mødet.

- Det papir, jeg primært brugte, var risikovurderingen og så en liste med tiltag i Nordjylland.

Brugte du coveret?

- Nej, for det kom ind så sent, at jeg ikke kunne nå at læse det.

Heunicke forklarer videre, at han på et tidspunkt på mødet får spørgsmålet, om man kunne bevare avlsmink?

- Det havde jeg også spurgt Kåre Mølbak om, at hans svar var, at det ikke kunne lade sig gøre. Der er tale om to-tre millioner avlsmink. De kan stå bag yderligere smitte. Det havde jeg fået at vide af Mølbak, og det sagde jeg videre til K-udvalget, siger Heunicke.

Utilfreds Mette F.

Nu bliver Magnus Heunicke bedt om at refere fra mødet i Koordinationsudvalget. Hvor lang tid varede det, og hvordan forløb det?

- Mødet varer cirka halvanden time – frem til klokken 23, siger sundhedsministeren.

- Det forløber på den måde, at det starter med, at Mette Frederiksen siger, at det ikke er tilfredsstillende, at bilagene kommer så sent, at man må lægge til grund, at ingen har nået at læse dem. Derfor må deltagerne i stedet mundtligt fremlægge det, de har ansvaret for.

Ingen satte spørgsmålstegn ved hjemmelsgrundlag

Udspørgeren vil nu vide, om spørgsmålet om, hvorvidt der var lovhjemmel til at slå alle mink ned, blev drøftet på koordinationsudvalgsmødet.

Det blev det ikke, siger Heunicke og bekræfter dermed de hidtidige forklaringer fra de øvrige deltagere på mødet. 

Heunicke tilføjer dog, at han selv bragte et spørgsmål om mink på banen, men det handlede om noget helt andet:

- Jeg rejste selv et spørgsmål om hjemmel i forhold til epidemiloven, fordi der var en, der spurgte, om man kunne gå ned på en forsamlingsgrænse på fem i Nordjylland, og der kendte jeg epidemiloven så godt, at hvis man besiuttede det, så skulle man spørge Folketingets partier, siger Magnus Heunicke. 

Vidste, at genstart af minkerhvervet ville blive svært

Udspørgeren spørger nu ind til, hvad Magnus Heunicke og de øvrige mødedeltagere drøftede om konsekvenserne ved at slå alle mink ned. Til det siger Magnus Heunicke:
- Det blev helt klart sagt af flere mødedeltagere, at man ikke bare kunne få en minkavl op at stå igen inden for et par år, hvis man besluttede at slå alle mink ned. Det vidste vi udmærket godt, siger Magnus Heunicke.  

Vil du sĂĄ karakterisere det som en de facto-lukning af erhvervet at slĂĄ alle mink ned?

- Nej, det var vi meget eksplicitte omkring, at der var ikke tale om et forbud, siger Magnus Heunicke. 

Får afgørende materiale sent

Så er vi fremme ved det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november om aftenen klokken 21.30. 

Det har under tidligere afhøring været fremme, at mødedeltagerne modtager materialet til mødet meget sent. 

Heunicke forklarer, at han først får materialet i hånden af en sekretær, da mødet er gået i gang, og han prøver derfor at skimme det, mens mødet er i gang. 

Mette F.: - De skal slĂĄs ned

Efter ministermødet 3. november holder den socialdemokratiske folketingsgruppe et gruppemøde virtuelt. Også dette har Magnus Heunicke taget noter til, og af dem fremgår yderligere nogle interessante citater fra særligt fødevareminister Mogens Jensen og statsminister Mette Frederiksen.

Mogens Jensen oplyser ifølge noterne socialdemokraterne om, at Danmark risikerer at ende som det nye Wuhan, hvis man ikke gør noget ved smitten blandt mink. 

Og til det supplerer Mette Frederiksen med en ifølge noterne endnu hårdere replik:

- Mink: De skal slås ned. Underminerer vacciner. Alvorligt. Det haster. Alle sejl, citerer Magnus Heunicke statsministeren i sine noter. 

- Der er ikke mere tid nu

Senere på dagen holder regeringen et ministermøde. Også her har Magnus Heunicke taget noter. 

Her citerer han først Mogens Jensen for at sige:

- I de zoner skal alt slĂĄs ned med pelsning.

Efterfølgende citeres statsminister Mette Frederiksen for at sige:

- Vi har behov for, at indsatsen accelereres nu! Der er ikke mere tid nu. Det må nogen af os se til, sker i løbet af dagen. Vi går en hård tid i møde. Det må alle indstille sig på.

- Ned med hele lortet!

Efter coronastatusmødet har Magnus Heunicke efterfølgende en telefonsamtale med Mogens Jensen, som han også tager noter til.

Dem læser Heunicke nu op af:

- Kåre Mølbak siger, at de har fundet variant. Mølbak udlagde det som om: Ny variant (...) Nyt Wuhan i Danmark. Beslutning: Ned med hele lortet!

Efter at have læst noterne op har Heunicke behov for at sige, at han ikke har det godt med at offentligøre noter fra en intern samtale.

- Ikke plads til tvivlens nĂĄdegave

Vi har før fået et indblik i Magnus Heunickes noter, og nu er de relevante igen. 

3. oktober er der inden det afgørende møde i Koordinationsudvalget et coronastatusmøde i Sundhedsministeriet, og her har Heunicke taget referat.

Af det fremgår det blandt andet, at det her bliver drøftet, om man kan stole på den risikovurdering, Statens Serum Institut har lavet af smitten blandt mink, der netop er landet og viser tegn på mutation i coronavirussen.

I noterne referer Heunicke sin departementschef Per Okkels for at sige:

- Det er et lille studie med 9 petriskĂĄle. Er det grundlag nok?

I sine noter svarer Heunicke, at der "ikke er plads til tvivlens nĂĄdegave".

Ifølge Heunicke tvivler Per Okkels på, om grundlaget for risikovurderingen er den rette.

- Når den rammer STM, så ingen tvivl om handling. De har små lunger, siger Per Okkels ifølge Heunicke.

- Mink er uforeneligt med en igangværende pandemi

Udspørgeren tager nu hul på forløbet 3. november 2020.

Han vil først og fremmest vide, om der blev afholdt et internt møde om mink i Sundhedsministeriet forud for mødet i regeringens koordinationsudvalg om aftenen. 

Det bekræfter Magnus Heunicke. Herfter bevæger udspørgeren sig videre til en telefonsamtale, Magnus Heunicke har med Kåre Mølbak. 

Den finder sted omkring 18.30 om aftenen, og Heunicke forklarer, at han ringer til eksperten, fordi han vil være helt sikker på, hvad Statens Serum Institut har fundet ud af om mutationer i mink: 

- Han fortæller mig, at mink er uforeneligt med en igangværende pandemi, og først når befolkningen er gennemvaccineret, kan der være mink igen. Der er ikke andet at gøre. Det er de ord, han bruger, siger Magnus Heunicke.

Heunicke fortæller, at Mølbak i telefonsamtalen gør det klart, at det er foreløbige data, men at de er nødt til at reagere.

- Ingen vacciner er 100 procent sikre, men hvis man risikerer at miste nogle flere procenter af vacciner på grund af nogle mutationer, så har det kæmpe konsekvenser. Det er beskeden fra Mølbak, forklarer Heunicke.

Ikke tid nok

Kommissionen har netop drøftet, om de kan nå at gøre Magnus Heunicke færdig i dag. 

Det kan de ikke, oplyser formand Michael Kistrup. 

I stedet går man nu efter at gøre 3. november færdig. Altså den dag, hvor regeringens koordinationsudvalg om aftenen traf beslutning om at slå alle mink ned. 

Og så vil Magnus Heunicke blive genindkaldt til afhøring til januar. 

Det virker han umiddelbart ikke synderligt tilfreds med.

Udfordrede fagligt grundlag

Udspørgeren spørger nu nærmere ind til selve de fund, som Statens Serum Institut havde gjort omkring mutationer i mink, og som var årsagen til, at Kåre Mølbak var begyndt at snakke om, at Danmark kunne blive det nye Wuhan. 

Udspørgeren vil gerne vide, om han overvejede, om de laboratorieforsøg, Seruminstituttet havde lavet, fagligt kunne udfordres.

- Ja, jeg ville være sikker på, at det faglige grundlag kunne holde i lang tid. Omvendt måtte vi heller ikke vente 14 dage, siger Magnus Heunicke. 

Frustration over Mølbak

Der vises nu en sms-korrespondance mellem Magnus Heunicke og Per Okkels fra 2. november om aftenen. 

Den drejer sig om, hvad direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak angiveligt har sagt på et møde med en gruppe minkavlere. Ad omveje har Okkels og Heunicke fået at vide, at Mølbak har luftet frygt for, at de mutationer, man har fundet i mink, kan betyde, at Danmark bliver det nye Wuhan. 

Mølbaks ord vækker tydelig frustration hos dem begge. Blandt andet skriver Okkels:

- Har møde i morgen med SSI-folkene, som nok ikke rigtig har forstået, hvad de har sat igang. 

Til kommissionen fortæller Heunicke, at han har svært ved at forstå, hvorfor Mølbak har sagt sådan i privat regi:

- Det er fuldstændigt vilde ord at sige. Hvis det er sådan, det er, skal vi jo sige det. Men det skal gøres ordentligt. Det skal ikke komme ud til et eller andet møde, siger han.