Mink-sagen

Minkkommissionens dag 12 - nu afhøres ministeren, der måtte gå

Hvorfor er det vigtigt? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

Torsdag afhøres: 

9.00: Mogens Jensen (S), daværende fødevareminister 

14.45: Kristoffer Krohn Schaldemose, embedsmand i Finansministeriet

Et par af hovedpointerne fra dagens afhøring

  • Ifølge Mogens Jensen blev der ikke diskuteret lovhjemmel på KU-mødet 3. november. Jensen blev spurgt, hvem der i hans optik burde have rakt en finger i vejret, og spørge ind til hjemmel: - Det skulle de, der var opmærksomme på det. Jeg har svært ved at se, hvem der på mit niveau skulle rejse det spørgsmål, sagde han.
  • Han forklarer, at han ikke har læst de bilag til mødet den 3., der advarer om hjemmelsproblemer.
  • Han siger, at regeringen tog en anden beslutning end de to, der er beskrevet til materialet til den 3.
  • Mogens Jensen havde svært ved at huske mange afgørende detaljer fra efteråret 2020 - han sagde dog, at han ville have kunne husket, hvis han var blevet advaret mundtligt om den manglende lovhjemmel.
  • Dagens sidste vidne Kristoffer Schaldemose afviste, at man i september i Statsministeriet havde overvejet at sætte militæret ind og gasse alle mink - det var en frisk parafrase over Bertelsens indstilling til minkproblemet. 

Læs mere fra dagens afhøring her - tak fordi I læste med.

Dagens afhøringer slut

Hjemmelsspørgsmålet i forhold til aflivning af mink fyldte ikke det store i Finansministeriet efter KU-mødet 3. november. I hvert fald ikke hvis man skal tro Schaldemoses dagbog, skrevet i januar 2020. 

- Erindrer ikke, at jeg blev bevidst om, at der var et hjemmelsproblem i forbindelse med aflivning. Hvis det har været tilfældet, har det ikke været noget, jeg har bidt særligt mærke i eller opfattet som noget centralt set fra Finansministeriet-perspektiv, skriver Schaldemose. 

Der er ikke flere spørgsmål til Schaldemose, og dermed er dagens afhøringer slut. Jeg vender tilbage med et par af dagens vigtigste pointer om lidt.

Departementschef i det "røde felt" over uafklaret spørgsmål

I en sms skriver Schaldemose, at hans departementschef Peter Stensgaard Mørch var "helt oppe i det røde felt over minksagen" 8. november 2020. Men det omhandlede ikke hjemmelsudfordringen, men spørgsmålet om, hvordan man skulle udmåle kompensation til minkavlerne, forklarer Schaldemose: 

- Det handlede om, hvad man meldte ud til minkavlerne i forhold til kompensation og erstatning. Hvordan ønsker man at tilgå det politisk. Det var det, der fyldte noget i Finansministeriet, siger han. 

Mente ikke kommentar om gasning af mink bogstaveligt

Efter et møde i regeringens økonomiudvalg skriver Schaldemose den bemærkelsesværdige mail fra 30. september 2020, som han sender til fire embedsmænd i Finansministeriet: "Tilsyneladende meget tæt på, at STM (Statsministeriet, red.) sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften".

Schaldemose præciserer nu, at han ikke mente det bogstaveligt.

Han havde blot hørt folk tale om, hvad Barbara Bertelsen fra Statsministeriet havde sagt om minksituationen. I Schaldemoses dagbog står der, at han efter mødet har hørt folk tale om, at:

”Barbara var klar til at kalde specialstyrkerne ind for at aflive alle mink”.

- Det er skrevet i et friskt sprog, men det er også en intern mail, siger han. 

Er der en grad af sandhed i det? Eller en holdningsforskel mellem departementscheferne? 

- Det ved jeg ikke. Jeg lægger det i det, at Statsministeriet har taget det her alvorligt, men jeg kan ikke sige noget om, hvad den konkrete drøftelse indebar, siger Schaldemose. 

Vidne har skrevet dagbog om minkforløb

Schaldemose har skrevet dagbog for minkforløbet 8. januar 2021, "hvis vi skal afhøres ifm. granskningen af forløbet". 

23. september 2020 er det første gang Schaldemose personligt bliver opmærksom på risikoen. I sin dagbog skriver han om et forberedende møde til et senere møde i regeringens økonomiudvalg:  

- Okkels lægger ud og tegner et kritisk bilede. Kaster på et tidspunkt bolden videre til Studsgaard og siger noget i retning af, at hvis ikke fødevaremyndighederne kan sikre inddæmning af smitte, så kan SUM ikke anbefale andet end nedslagning. PSM(Peter Stensgaard Mørch, departementschef i Finansministeriet, red.) agerer mellemmand og siger noget i retningen af, at det jo er en meget svær presbold for Studsgaard at tage ned. 

Afhøring af sekretær i gang

Kristoffer Krohn Schaldemose, var departementschefsekretær i Finansministeriet fra marts 2020 til april 2021. Han er næste og sidste mand i vidneskranken i dag. 

To hovedopgaver i den funktion. En rolle er at prioritere i sagerne og dernæst er det at forelægge sagerne skriftligt eller mundtligt for departementschefen Peter Stensgaard Mørch.

I løbet af de forrige afhøringer er Schaldemoses navn dukket op ved en bemærkelsesværdig mail fra 30. september 2020, som han sendte til fire embedsmænd i Finansministeriet: "Tilsyneladende meget tæt på, at STM (Statsministeriet, red.) sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften".

Afhøringen af Mogens Jensen er færdig

Efter 6 timer og 50 minutter, inklusiv en frokostpause, er afhøringen af Mogens Jensen slut.

- Opfindsomheden er udslugt, siger kommissionsformanden, Michael Kistrup.

Der er ti minutters pause, hvor der tankes kaffe og trædes af "på naturens vegne". 

Jensen ville selvfølgelig kunne huske mundtlig advarsel

Kontorchef i Fødevareministeriet Paolo Drostby skriver 10. november i en mail, at Mogens Jensen formentlig blev orienteret om manglende hjemmel "mundtligt".

- Jeg ville kunne huske, hvis jeg mundtligt var blevet orienteret om, at der manglende lovhjemmel.

Det ville du kunne huske?

- Ja, selvfølgelig.

Modtog ministeren oplysning om manglende hjemmel med rædsel?

Medlem af Minkkommissionen Ole Spiermann vil vide, hvordan Mogens Jensen reagerede, da han 7. november fandt ud af, at der ikke var hjemmel? 

- Det er klart, jeg havde ikke tænkt over, at der ikke var lovhjemmel. Ja, så er det da en nyhed, man bliver overrasket over. Men på den anden side er det også sådan, det er nogle gange. Så det er også en almindelig proces, at det er sådan, det foregår. 

- Du modtog ikke oplysningen med rædsel? 

- Nej, jeg tænkte, så må vi se at skaffe det hurtigst muligt, siger Jensen.

Eksministeren forklarer, at det er normalt, at man først foreslår noget politisk og først efterfølgende går ud og sikrer sig hjemmel.

Sms: Hun kommer til at kalde os uansvarlige, det er helt vildt

I en sms fra Mogens Jensens særlige rådgiver Søren Andersen sendt under KU-mødet 3. november 2020 klokken 21.37, står der:  

"Hun kommer simpelthen til at kalde os uansvarlige og sige, at vi ikke tager det alvorligt nok, når du foreslår vores linje. Det er altså vildt".

- Det kunne være statsministeren. Det kan også være departementschefen, siger Jensen.

Et af de foreslåede scenarier ved KU-mødet var en dvalemodel, hvor man lod avlsdyrene overleve.

Læser du bilag?

En bisidder vil vide, om det ikke er meget rart at kunne beherske bilag i en eller anden grad med henvisning til, at han tidligere under afhøringen har sagt, at han som minister altid læste cover på sine ministersager, men kun læste bilag sporadisk. 

- Jo, men man læser det også ud fra, hvad der tidsmæssigt er muligt, siger Jensen. 

Bisidderen spørger selvfølgelig, fordi der i flere bilag stod, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ned. 

- Kommunikerer også via Whatsapp

- Hvordan kommunikerer I? spørger medlem af minkkommissionen Ole Spiermann:

Mogens Jensen: - I forhold til embedsmænd foregik det via telefon og møder. For mit vedkommende meget lidt via sms.

Hvad med chatfunktioner?

- Jeg bruger Whatsapp, fordi jeg sidder i Europarådet i Folketinget og privat. 

Minister: Viden om lovhjemmel havde ikke ændret beslutningen

Selv hvis det havde stået klart for Mogens Jensen (S) og de øvrige i regeringens koordinationsudvalg, at der manglede lovhjemmel, havde det ikke ændret beslutningen om at kræve alle mink aflivet.

- Den beslutning var vigtig og nødvendig, siger han og påpeger, at havde regeringen vidst det, ville den have sagt, at den ville komme med et udkast til en hastelov.

Hvad dækkede Studsgaards undskyldning over?

Da Mogens Jensen gik af, erkendte hans departementschef Henrik Studsgaard, at "vores system har fejlet, vi har ikke hjulpet dig godt nok". 

En bisidder vil vide, hvad det var, Studsgaard undskyldte for. 

- Efter min opfattelse var det en undskyldning for, at jeg ikke får den information, jeg skal bruge for at kunne agere. Det er der ingen tvivl om, siger Jensen. 

Jensen roser embedsværket i sidste bemærkning

Inden det er bisiddernes tur til at stille spørgsmål, bliver Mogens Jensen spurgt, om han har noget at tilføje.

Jensen benytter mulighed til at takke embedsværket.

- Jeg vil gerne endnu en gang understrege, at mine embedsmænd arbejdede under et helt uhyrligt pres. Jeg havde stor respekt for det arbejde, de lavede.

Jensen om sin fratrædelse: - Det var, som det var

Mogens Jensen bliver spurgt til, hvordan han havde det med, at han måtte gå af oven på minkforløbet.

- Det var selvfølgelig ikke en sjov situation, men sådan som den politiske situation var, var det en nødvendighed. Det var, som det var, og det måtte jeg acceptere.

- Det står klart for alle, at der er begået fejl i den her sag – også i mit ministerium. Hvis det var foregået som normalt, havde jeg fået den information tidligere om den hjemmelsdiskussion, der var foregået på tværs af forskellige ministerier.

Jensen afviser at have kendt til manglende lovhjemmel tidligere

Udspørgeren fokuserer på forskellige formuleringer, hvor det fremgår, at Mogens Jensen kendte til den manglende lovhjemmel før 7. november.

Eksempelvis foreslår Tejs Binderup i en mail 10. november, at Mogens Jensen går ud og siger:

"På pressemødet var jeg ikke klar over den manglende hjemmel. Det blev jeg torsdag, og det ærgrer mig da dobbelt op, at vi i ministeriet fredag får udsendt det omtalte brev. Det er vi rigtig ked af, og vi vil i det videre gøre alt, hvad vi kan for at rette op på fejlen." 

- Jeg vil gerne selv have det stadfæstet, hvornår jeg får det at vide. Jeg går også selv min indboks igennem for at få det klarlagt. Det får jeg altså lørdag den 7. november klokken 18.31, siger Jensen.

Han afviser ligeledes, at han tidligere end 7. november fik en mundtlig orientering om manglende lovhjemmel.

- Det ville jeg ønske, jeg havde fået, men det fik jeg ikke. 

Binderup var af den opfattelse, at han orienterede dig 5. november?  

- Jeg har ikke modtaget nogen orientering.

En bisidder afbryder og fortæller, at han ikke forstod Binderups svar under hans afhøring, som at Binderup selv havde orienteret ministeren.  

Kontroversielt svar var møntet brev til avlere

8. november sender Mogens Jensen som resortminister et skriftligt svar ud til pressen, der opfattes som om, at regeringen godt vidste, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ned. Svaret er følgende:

- Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

Ifølge Jensen var svaret dog udelukkende møntet på Fødevarestyrelsens første brev til minkavlerne, som styrelsen efterfølgende måtte beklage. 

- Det kunne da godt være skrevet tydeligere, og jeg tror også, at vi er ude at beklage efterfølgende. Men igen, er det en situation, hvor tingene går meget hurtigt.

Jensen hører angiveligt først om manglende hjemmel fire dage efter beslutning

Ministersekretær Lykke Feld sender 7. november en mail til Mogens Jensen med en række talepinde til brug ved kontakt til de andre politiske partiers ordførere.

Talepindene er "med henblik på at opnå deres tilslutning til, at regeringen forventeligt tirsdag fremsætter lovforslag til hastebehandling med henblik på at få vedtaget hjemmel til at aflive mink uden for zonerne". 

Var det her første gang, at du hørte om problemer med hjemmelsgrundlaget? 

- Ja, det var det. Dér jeg får at vide, at der skal skaffes lovhjemmel, og at der skal fremsættes en hastelov.

Udspørgeren studser over, at ministeren først lærer om det manglende lovgrundlag i en mail 7. november, og at mailen fra hans ministersekretær ikke lægger ud med at sige, at der er et hjemmelproblem.

Blev ikke orienteret om møde, hvor hjemmelspørgsmål blev vendt

På et møde 4. november mellem en række afdelingschefer diskuteres regeringens beslutning, og Tejs Binderup fra Miljø- og Fødevareministeriet tager ordet. Her minder Binderup om: "At når de skulle i gang med aflivning uden for zone 1 og zone 2, så kunne man ikke længere bruge lov om hold af dyr. Den kunne ikke strækkes mere".

Udspørgeren vil vide, om Mogens Jensen bliver orienteret om den samtale?

- Nej, det gør jeg ikke, siger Jensen.

Debrief fra møde: Branchen bliver de facto lukket

Afhøringen drejer sig nu om tiden efter beslutningen om at aflive alle mink.

I en debrief for KU-mødet lavet midnat mellem 3. og 4. november står om beslutningen: 

- Dette betyder dermed også, at branchen de facto vil blive lukket. 

Mogens Jensen spørges ind til, om han er enig i den formulering?

- Jeg ville nok tilføje "for en periode".