Messerschmidt i retten

Hvad skete der? Mandag begyndte retssagen mod Morten Messerschmidt.

Hvad er der på spil? Han står anklaget for dokumentfalsk og misbrug af EU-midler. Ifølge TV 2s politiske redaktør, Hans Redder, bliver udfaldet definerende for Messerschmidts fremtid i dansk politik.

FĂĄ et overblik over sagen her.

Denne liveblog opdateres ikke længere.

Stil spørgsmål

Centrale vidner skal afhøres torsdag

Denne liveblog lukker ned for i dag. Næste retsmøde er på torsdag.

Her skal afhøringen af Morten Messerschmidt fortsætte. Og så bliver det tid til afhøring af Dansk Folkepartis administrationschef, der underskrev kontrakten på vegne af Color Hotel som hotellets personalechef.

Desuden kommer en repræsentant fra hotellet i Skagen, der altså er omdrejningspunkt for DF-sommergruppemødet i 2015, hvor der måske/måske ikke også fandt et EU-konference sted. 

Tak fordi I læste med. 

Spørgsmål

Deniz Tepe:

Kan justitsminister Nick Hækkerup presse anklagemyndigheden til, at de går efter den højeste straf til Morten Messerschmidt. Forekommer det i dansk retssystem?

Svar

Nej, det kan han ikke. Det ville være en kæmpe skandale, hvis det skulle ske. Retssystemet fungerer uafhængigt af det politiske system. 

Gik i rette med anklageren

Morten Messerscmidt har i løbet af retsdagen virket "kampberedt", beskriver TV 2's Olav Christensen, der var til stede i Retten i Lyngby. 

Messerschmidt rettede flere gange på anklageren og bad om at få præciseringer. Det fik af og til dommeren til at virke utålmodig over, at han ikke bare svarede på spørgsmålet. 

- Han virker kampberedt. Han har ikke tænkt sig at give op. Han understreger mange gange, at det med at gå dybt ned i detaljer med alt mulig administrativt, det havde han altså ikke tid til med den position, han havde, fortæller TV 2's Olav Christensen fra retten. 

Messerschmidt havde travlt med politik

Dagens retsmøde er slut. Og det var altså første retsmøde ud af syv i sagen, hvor DF's næstformand, Morten Messerschmidt, står tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk. 

Messerschmidts forklaring var i store træk, at han havde så travlt med at lave politik, at han ikke havde tid til at nærstudere de ansøgninger om støttemidler, som hans ansatte sendte til Meld. Han stolede på sine ansatte og vidste derfor ikke, at den dagsorden, de havde sendt til Meld, ikke endte med at stemme overens med det faktiske forløb. 

Spørgsmål

Deniz Tepe:

Hvis Morten Messerschmidt findes skyldig, men undgår fængselsstraf og kun får bøde, vil han så kunne forsætte i dansk politik?

Svar

- Ja, det vil han formentligt, siger TV 2's politiske redaktør, Hans Redder. 

- Går han fri eller slipper med en mild straf, er der intet til hinder for, at han inden for en overskuelig fremtid bliver den nye formand for Dansk Folkeparti, siger han.

Spørgsmål

Kurt Frydensberg:

Er DF det eneste parti, der er blevet anklaget for misbrug af EU-midler?

Svar

Nej, der har været flere sager gennem tiden. Blandt andet er franske Marine Le Pen dømt for på ulovlig vis at have brugt 2,2 millioner EU-kroner til at aflønne medarbejdere for arbejde udført for hendes nationale parti i Frankrig – det daværende Front National. I Polen fik den daværende polske justitsminister kanaliseret EU-midler ud via Meld til arrangementer, som ikke blev gennemført, og til pr-ting, der aldrig blev købt. Og der er sager fra Rumænien, Tjekkiet og Slovakiet. 

Spørgsmål

Jan:

Hvordan kan det være, at hende, der underskrev den forfalskede kontrakt, ikke er tiltalt? Hendes bortforklaring om, at hun ikke forstår engelsk, er da komplet utroværdig.

Svar

Tak for dit spørgsmål. Bagmandspolitiet har i hvert fald vurderet, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale mod hende. Så de må jo have fundet hendes forklaring troværdig – eller manglet beviser nok til at kunne rejse tiltale. Det er nok kun anklagemyndigheden, der ved det. 

Spørgsmål

Jonas Petersen:

I tilfælde af at Messerschmidt dømmes skyldig, hvem (hvis nogen) ville så være et realistisk bud på posten som formand for DF?

Svar

Det er et rigtig godt spørgsmål. Ifølge TV 2's politiske redaktør, Hans Redder, er der ingen, der har hverken alderen eller kvaliteten til at tage over efter Kristian Thulesen Dahl en dag. 

- Morten Messerschmidt er en mand, der mere end nogen andre har vist, at han kan vinde danskernes gunst og dermed har potentialet til at genrejse Dansk Folkeparti. I et parti, hvor ledelsen og profilerne i altovervejende grad er i deres efterår og oppe i alderen, vil det være et kæmpe problem, hvis den oplagte arvtager pludselig er ude af ligningen, siger Hans Redder. 

Messerschmidt vil tilbagevise alt

Da det i april kom frem, at Morten Messerchmidt også var blevet tiltalt for dokumentfalsk, afviste han at stille op, men fastholdt sin uskyld i en facebookvideo. Han sagde blandt andet: 

- Jeg er en lille smule forbløffet over, at politiet altså også her er kommet frem til en noget anden konklusion, end jeg havde regnet med. Men det kommer vi til at tilbagevise, siger Morten Messerschmidt i videoen.

Spørgsmål

Deniz tepe:

Hvordan kan det være, at det kun er Morten Messerschmidt, som er blevet tiltalt i sådan en stor sag? Kan anklagerne ikke bevise, at andre personer var indblandet?

Svar

Tak for dit spørgsmål.

Der er faktisk én mere, der er tiltalt. Messerschmidts personlige assistent fra tiden i Europa-Parlamentet er også tiltalt for delen om dokumentfalsk.

De tiltales konkret for "ved i forening eller forudgående aftale eller efter fælles forståelse" at have brugt et forfalsket dokument.

Nægter sig skyldig

Morten Messerschmidt nægter sig fortsat skyldig og vil frifindes. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf for EU-svig og dokumentfalsk.

Morten Messerschmidt var formand for Meld i 2015, hvor der blev udbetalt EU-støtte til en række aktiviteter, som EU-Parlamentet tidligere har sagt skulle betales tilbage, fordi de havde karakter af partiaktiviteter og ikke EU-aktiviteter.

Han er specifikt tiltalt for at have lavet en ikkeeksisterende EU-konference på samme tidspunkt som DF's sommergruppemøde i 2015 for dermed at få EU til at betale en del af regningen af DF's gruppemøde.

"Papirhelvede" i Bruxelles

Tidligere i forhøret har Morten Messerschmidt beskrevet EU som "et papirhelvede" for derefter at spørge dommeren, om man må bruge det ord i retten.

Det må man ikke, så Morten Messerschmidt – der er kendt som skarp EU-kritiker – må nøjes med at kalde EU for "et papircirkus".

Messerschmidt: Der var en papirstorm i Bruxelles

Afhøringen af Morten Messerschmidt er i gang. Han fortæller mandag i Retten i Lyngby, hvordan han som formand for partialliancen Meld skulle skrive under på enorme mængder dokumenter.

Han siger, at han ikke mener, at det var en betingelse for udbetaling af penge, at han godkendte udbetalingen med en underskrift. Men at han ikke mindes det.

Spørgsmål

Mogens Meier Lysemose:

Er partisekretæren sigtet for noget i forbindelse med, at vedkommende har skrevet under på at være ansat af hotellet. Det dokument, som blev brugt som dokumentation for, at EU's penge var brugt til formålet?

Svar

Tak for dit spørgsmål. 

Nej, hun er ikke blevet tiltalt i sagen. Hun har selv forklaret således om, hvorfor hun underskrev det dokument:

- Jeg blev kontaktet af en betroet medarbejder, som forklarede mig, at min underskrift var en formalitet i forbindelse med, at jeg havde stået for kontakten mellem EU og hotellet. Jeg skrev derfor under på sidste side uden at løbe dokumentet, som var på engelsk, igennem. På den måde blev jeg vildledt, har hun sagt til Dagbladet ifølge ditoverblik.dk, der udgives af Dansk Folkeparti. 

Hun har ogsĂĄ forklaret, at hun ikke forstĂĄr engelsk.

Spørgsmål

Martin Merstrand:

Hvorfor bliver der ikke gransket i de 2,5 millioner, som DF måtte betale tilbage - fordi de uberettiget var blevet givet i støtte via Meld?

Svar

Tak for dit spørgsmål. 

Anklagerne er stadig ved at fremlægge sagen. Vi ved endnu ikke, hvor meget de vil komme ind på. Men vi kan dog godt regne med, at det primært kommer til at handle om de tre punkter, som Morten Messerschmidt er tiltalt for. Altså dokumentfalsk og misbrug af EU-midler i forbindelse med DFs sommergruppemøde i Skagen i 2015. 

Messerschmidt søgte om og fik støttekroner til en EU-konference, der blev afholdt samme tid, sted og med samme personkreds. Det store spørgsmål er, om der overhovedet var en EU-konference, eller om støttekronerne bare gik til DF's sommergruppemøde.

Spørgsmål

Sonny Di Chio Brønnum:

Hvad er strafferammen? AltsĂĄ hvad er den maksimale straf, som han kan fĂĄ?

Svar

Tak for dit spørgsmål.

Anklagemyndigheden går efter fængselsstraf, men vi ved endnu ikke, hvor lang en straf, anklagerne vil bede om.

Ser man på strafferammen i de tre paragraffer, Morten Messerschmidt er tiltalt for, så kan de hver især give op til halvandet til to års fængsel. Men det er naturligvis ikke sikkert, at anklagerne vil bede om maks straf for hvert anklagepunkt, hvis Messerschmidt findes skyldig i alle tre. 

BlĂĄ bog: Morten Messerschmidt

40 år. Født i Frederikssund, bor i København

Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Blev første gang valgt ind i 2005. Medlem af Europa-Parlamentet fra 2009 til 2019, hvorefter han kom i Folketinget igen.

Næstformand i Dansk Folkeparti siden sidste sommer.

Uddannet cand.jur. 

Privat er han kæreste med Dot Wessman, der er teltholder i sangerindepavillonen Bakkens Hvile.

Kilder: Folketinget, Ritzau.

Var der EU-debat eller fodboldkamp og udflugt?

Anklageren har citeret fra indbydelsen til DF's sommergruppemøde 2015 i Skagen. Mødet, der altså skal have fundet sted samme dage, samme sted og med samme deltagere som en EU-konference. 

- Foruden hyggeligt samvær og interessante udflugter ser jeg meget frem til tre dage med spændende og levende politiske debatter om de mange emner, vi skal arbejde med i DF. Jeg glæder mig til tre dage med fokus på fællesskab, historie, omsorg for de syge og svage, og viljen til at værne om kongeriget, skrev DF'eren Peter Skaarup i indbydelsen.

Der er huller i dagsordenen med plads til åben debat. Tidsrummene falder til dels sammen med de tidspunkter, hvor der i ansøgningen om penge til en EU-konference står, at der ville være debatter om EU. 

For eksempel skulle der være EU-debat på EU-konferencen fra klokken 15.30 til 17.30 4. august 2015. Ifølge planen for DF's sommergruppemøde var der fodboldkamp og udflugt fra klokken 16 til 18. 

Anklageren mener, at der slet ikke har været afholdt en EU-konference, men at EU's penge imod reglerne er udnyttet til delvist at betale for DF's sommergruppemøde.

Anklagemyndigheden har ogsĂĄ gennemgĂĄet den kontrakt med hotellet i Skagen, der er indgivet til EU, men hvor en ansat i DF har skrevet under pĂĄ hotellets vegne.

Forsvarer kritiserer anklageskriftet

Morten Messerschmidts forsvarer, Peter Trudsø, bemærker om anklageskriftets punkt 1, at det er formuleret på en sådan måde, at det må opfattes, som at anklagemyndigheden mener, at der overhovedet ikke er blevet diskuteret EU-emner i Skagen. Han kommer ikke nærmere ind på, hvad han finder kritisabelt, men siger, at han vil vende tilbage til emnet i sin procedure. 

Et centralt spørgsmålet i sagen er, om støttepenge fra EU retteligt gik til en EU-konference, eller om de – imod reglerne – gik til DF's sommergruppemøde i Skagen.

Revisionsrapport godkendte udgifter til 2015-møde

I forbindelse med et kontrolbesøg i 2016 fra EU's finansenhed, DG Finans, blev den af Meld anmeldte konference gennemgået. Det fremgår af gennemgangen, at der ikke har været omtale af konferencen i danske medier, men at der blev diskuteret en lang række emner med berøring til EU. Da emnerne også var interessante i dansk sammenhæng, fremgår det af rapporten, at der var et vist overlap med Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Konklusionen var, at tilskuddet til EU-konferencen var lovligt. 

Dansk emner dominerede på sommergruppemøde i 2015 - ikke EU

Anklageren gennemgår Peter Skaarups indkaldelse til de medlemmer af Dansk Folkeparti, der skulle være med på sommergruppemødet i Skagen i 2015. Der vises også den planlagte dagsorden. De nævnte punkter vedrører næsten udelukkende danske emner, dog nævnes der i ét punkt i et såkaldt emnekatalog diskussion af et EU-direktiv.

Der ser altså umiddelbart ikke ud til at være meget EU-konference over dagsordenen. Spørgsmålet er, om der er nok EU-indhold til at kunne retfærdiggøre de 100.000 kroner i støtte fra EU?