Minkkommissionen fortsætter - i dag afhøres Mogens Jensens departementschef

Hvad skulle kommissionen undersøge? Kommissionen skal undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink skulle aflives. Kommissionen skal blandt andet kulegrave, hvordan regeringen kunne beordre alle mink aflivet uden at have lovhjemmel til det.

Her er nogle af de ting, vi lærte på Minkkommissionens dag 5.

  • Miljø- og fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard deltog i det afgørende møde 3. november i regeringens koordinationsudvalg, hvor det blev besluttet at slå alle mink ned. Her rejste han ikke spørgsmålet om manglende lovhjemmel ved aflivning af mink, da det ikke var "on top of my head".
  • Der var beskrevet to modeller i materialet til regeringens koordinationsudvalg. En endelig nedlukning af erhvervet og en dvalemodel, hvor man lod avlsdyr overleve. Der var advarsler i forhold til hjemmel på begge scenarier. Men regeringen valgte en tredje vej med hurtig aflivning og et midlertidigt forbud som ikke var beskrevet i materialet.
  • Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen var optaget af, at inddæmme skaden og lade fødevareminister Mogens Jensen tage ansvaret for den manglende lovhjemmel alene.
  • Barbara Bertelsen var utilfreds med et forslag fra Miljø- og Fødevareministeriet om at man blot kunne inddæmme smitten på minkfarmene. Ifølge et notat kaldte Bertelsen notatet for "provinsielt".
  • Barbara Bertelsen frygtede for regeringens overlevelse, hvis Sundhedsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet ikke tog ansvar for brevet til minkavlerne.
  • Vurderingen hos Fødevarestyrelsen og veterinærdirektør Hanne Larsen var hele tiden, at der ikke var hjemmel i deres lovgivning til at kræve alle mink aflivet. Hun ville dog ikke udelukke, at man kunne finde hjemmel til aflivning andre steder.
  • Hanne Larsen skrev brevet til landets minkavlere om at alle mink skulle slås ned. Men det var aldrig ment som et påbud, men blot som information. 
  • Beslutningen om at aflive alle mink 4. november efterlod Hanne Larsen i granatchok, da hun mente, at der ikke var i tilstrækkelig grad var afsøgt andre muligheder.

Dagens afhøringer i Minkkommissionen er slut

Dagens afhøringer i Minkkommissionen er slut - livebloggen er tilbage i morgen.  

Bisiddere udfritter Studsgaard: Hvorfor rejste du ikke spørgsmål om hjemmel?

Nu er det bisiddernes tur til at stille spørgsmål til Henrik Studsgaard. En vil gerne have bekræftet et tidligere udsagn fra afhøringen.

Det omhandler mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november, hvor Henrik Studsgaard deltog - her blev det besluttet at slå alle mink ned.

En undrer sig over, at det ikke fremgik af materialet fra myndighederne til koordinationsudvalget, at der var et hjemmelsproblem ved aflivning af alle mink.

- Det er korrekt, svarer Studsgaard. 

Studsgaard svarede tidligere på dagen at en eventuel hjemmelsudfordring ved nedslåning af alle mink ikke var "on top of his mind", da beslutningen affødte mange praktiske og logistiske udfordringer. 

Medlem af kommissionen, juraprofessor Helle Krunke spørger om noget så grundlæggende som hjemmel til lov kan sidestilles med andre lavpraktiske og logistiske udfordringer. 

Er der ikke forskel på at overholde legalitetsprincippet og så andet praktisk implementering?

- Jeg kan sige, at det ikke var top of my mind. Der var mange ting og lovgivning, der fyldte, siger Studsgaard.

Legalitetsprincippet er et retsprincip, der indebærer, at myndighedsbeslutninger, som griber ind i menneskers frihed og rettigheder, altid skal have hjemmel i lov.

Bertelsen frygtede for regeringens liv

En sms fra 12. november fra Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, viser, at hun frygtede for regeringens liv. Klokken 08.12 om morgenen, skriver hun til Henrik Studsgaard: 

- I to skal redde den her sammen nu. I skyder på hinanden begge to. Men det er jeres begges ansvar! Og det er regeringens liv.

I Minkkommissionen spørger udspørgeren: Hvem er den anden, der omtales i sms’erne? 

De to, der har aktier i det her, er Per Okkels og jeg, svarer Henrik Studsgaard. 

Per Okkels var daværende departementschef i Sundhedsministeriet. Han vil blive afhørt senere i Minkkommissionen. Mogens Jensen endte med at gå af som miljø- og fødevareminister 19. november 2020. Studsgaard ønsker ikke at foretage en vurdering af, hvorvidt det var rimeligt, at Mogens Jensen måtte gå af som minister.

Bertelsen til Mogens Jensens departementschef: Forfængelighed er en dødssynd;)

Den ophedede korrespondance mellem Henrik Studsgaard og Barbara Bertelsen – departementschefer i henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet samt Statsministeriet – fortsætter et stykke ud på natten mellem 9. og 10. november. Her gentager Bertelsen, at daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen skal påtage sig hele ansvaret for brevet til minkavlerne, der kan opfattes som en ordre til at slå minkbesætningerne ned. Også selvom der ikke er nødvendig lovhjemmel til dette.  

Bertelsen til Studsgaard i sms: - Ikke et ord om andre myndigheder eller regeringen. Kun ham selv og Miljø- og Fødevarministeriet. Eneste vej op ad hullet, er at lægge sig fladt ned. 

Henrik Studsgaard: Enig. 

Barbara Bertelsen: Og hvis I gør det rent og effektivt, har I også fjernet flanken. Så bliver det mere spørgsmål om procesopfølgning på ikke verdens kønneste forløb. Men lige nu er det ægte farligt på grund af fravær af ydmyghed og fejlerkendelse og påtagelse af eget ansvar. Forfængelighed er en dødssynd ;) sov godt!

Bertelsen: Øvelse bliver at holde Mogens Jensen ud i udstrakt arm

I en mail fra Statsministeriets stabschef, Martin Justesen, sendt til Barbara Bertelsen 9. november, skriver han: Talt med Mette (Frederiksen, red.) om, vi ikke skal påstå, det var en opfordring som Mogens har gjort...men vedstå os, vi mener mink skal slås ihjel... gentage beklagelse. 

Barbara Bertelsen svarer: - Kan ikke være anderledes. Øvelsen bliver at holde Mogens Jensen ud i udstrakt arm. Lige nu har han skubbet hende foran sig. Nu må vi skubbe ham tilbage, hvor han hører til - som ansvarlig for sit område og sine egne og sit systems dispositioner. 

Bertelsen anklager departementschef for et "ægte tillidsbrud"

Barbara Bertelsen efterlyste 9. november, at Miljø- og Fødevareministeriet og Mogens Jensen gjorde rent bord og tog ansvaret for brevet til minkavlerne på sig. Blandt andet efter en artikel fra Ekstra Bladet hvor Mogens Jensen erkender, at regeringen aldrig "havde beordret minkene aflivet".

Det afslører sms-korrespondancen mellem Bertelsen og Studsgaard om aftenen 9. november 2020: 

Bertelsen: Har I ikke erkendt, at der er begået en fejl? Lyder som endnu en omgang der gør mere eskade end gavn. og i taler om "regeringen" dvs. præcis det modsatte af selv at tage sit ansvar på sig.

Studsgaard giver et længere svar, som ikke tilfredsstiller Bertelsen.

Bertelsen: - I har gemt jer i "regeringen" og ikke erkendt egen fejl i processen. Meget lidt overbevisende det her. Ring med det samme - haster!

Studsgaard: Har talt med Mogens og givet ham et klart budskab. 

Bertelsen er fortsat ikke imponeret. Hun svarer:

- Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud, siger Bertelsen.

Statsministerens departementschef i sms: Hvornår hiver I plasteret helt af ? ; )

I en interessant sms-korrespondance fra 9. november spørger statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, hvornår Henrik Studsgaard og Miljø- og Fødevareministeriet tager ansvar for brevet sendt til minkavlerne 6. november, der blev opfattet som et påbud om at aflive alle mink – selvom der ikke var hjemmel til dette. 

Bertelsen: - Hvornår lægger I jer ned og ruller jer, som vi vendte?; )  

Studsgaard: - Lige om lidt - vi skal lige have godkendt præciseret brev til minkavlerne. 

Bertelsen: Fint. Max. ydmyhed. Hører hele tiden linjer fra jeres folk/særlig rådgiver, der prøver at komme uden om selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministeres eneste chance for at vende denne er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig. Enhver rest af hidtidige transparente forsøg på at kaste den videre på andre herunder regerigngene bredt og dermed stm kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere. 

Studsgaard: - Vi beklager, at det i brevet ikke fremgik, at der var tale om opfordring til aflivning af raske farme.

Bertelsen: - Ok. Men i offentlighed vigtigt at erkende, at det er en fejl, som man beklager - ikke kun brevet, men hele rodet om hjemmel. Bare hiv plasteret helt af ;) 

Bertelsens uofficielle linje sendes til inspiration

7. november sender Barbara Bertelsen en sms med en liste til Henrik Studsgaard om, hvorfor minksmitten kræver akut handling.  

1. Bekymringen for mutationer i mink har været international.

2. Vi har verdens største bestand af mink. 

3. Mutationerne vil eskalere længere og længere væk fra det oprindelige covid-19.

4 Der fandtes ikke en anden vej, hvor vi kunne containe smitten. Det har spredt sig helt eksplosivt. 

5. SSI og AAU har konstateret, at der er sket en mutation med en vis resistens over for antistoffer.

Bertelsen afslutter sin sms med at understrege: 

- IKKE officiel eller fagligt clearet linje ;) 

Sms'en var ikke en, Studsgaard havde ventet.

- Jeg havde ikke selv bedt om den. Det skal I spørge Barbara Bertelsen om.

Skulle Mogens Jensen beskyttes?

Henrik Studsgaard bliver forholdt en mail fra morgenen 4. november fra ministeriets kontorchef Paolo Drostby, der planlægger pressemødet samme aften, hvor nedslåningen af mink annonceres.

Drostby søger at beskytte sin minister Mogens Jensen og skriver i en mail til pressechefen i Miljø- og Fødevareministeriet, at "Vi overordnet har en interesse i ikke at tage ansvaret for beslutningen. Statsministeriet og Sundhedsministeriet bør stå forrest i forhold til begrundelse, presse og øvrig lovhjemmel."

Er Studsgaard enig i den vurdering fra hans kontorchef?

- Jeg synes, man skal tage ansvar for det. I forhold til begrundelsen for at gøre det her er det jo folkesundheden og vacciner og så videre. Det skal man også kunne forklare, når man træffer så stor en beslutning, svarer Studsgaard.

- Jeg kan ikke huske detaljeret drøftelse

Henrik Studsgaard spørges ind til, hvem der tog beslutningen om aflivning af alle mink på koordinationsudvalgsmødet?

- Jeg kan ikke huske den detaljerede drøftelse på mødet ministrene imellem. Man spurgte sundhedsministeren, om det var nødvendigt at slå alle mink ned. Det svarede sundhedsministeren ja til. Jeg vil tro, at statsministeren som mødeleder spurgte, men jeg kan ikke huske, hvem der sagde hvad. 

Studsgaard spørges ind til om Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, tog ordet på noget tidspunkt. Det er tidligere i dag kommet frem, at Bertelsen var nervøs for, om der blev handlet hurtigt nok på minksmitten, men Studsgaard erindrer ikke, at statsministerens departementschef tog ordet på noget tidspunkt. 

På mødet i koordinationsudvalget, der foregik over videolink deltog statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen, fødevareminister Mogens Jensen og sundhedsminister Magnus Heunicke blandt andet.

Hjemmelspørgsmål på afgørende møde var ikke "top of mind"

Nu handler det om mødet i regeringens koordinationsudvalg om aftenen 3. november 2020. 

Det var her, at beslutningen om at slå alle mink ned blev truffet. Her deltog også Henrik Studsgaard.

Ifølge ham var det ikke et spørgsmål om at lukke minkerhvervet helt ned, der blev drøftet, men en dvalemodel. Samtidig var der en enighed om, at strategien for minkavl i 2021 og frem ikke måtte forsinke den akutte indsats med at få slået mink ned. 

- Fokus var, hvad der skulle ske her og nu.

Han fortæller, at det var ministrene, der førte ordet på koordinationsudvalgsmødet.

- Der var i særdeleshed en diskussion på mødet om de sundhedsmæssige aspekter. Regeringen lagde vægt på at tage vare på folkesundheden. Ministrene spurgte ind til, om det var nødvendigt at slå alle mink ned. Og det var det. 

- Det handlede om de store spørgsmål på mødet. Hvordan man så ville implementere det efterfølgende, måtte vi som systemer få det håndteret på en ordentlig og lovlig måde efterfølgende.

Stod det klart, at der var et tvivlsomt hjemmelsgrundlag?

-Når vi kiggede på dvalemodel og nedlukning af erhverv var der et hjemmelsproblem. Men det fremgik ikke af materialet i forhold til, hvad ministrene skulle beslutte på det her møde. Så tror jeg ikke det stod dem klart eller kunne stå dem klart, siger Studsgaard.

- Anså du det ikke for din opgave at gøre opmærksom på hjemmelsudfordringerne? 

- Det var ikke top of mind. Beslutningen i sig selv havde så mange udfordringer og meget logistik.  

Studsgaard blev advaret, men husker ikke, om han læste advarsel

Om morgenen 3. november sender afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup en mail til sin overordnede, departementschef Henrik Studsgaard. Det er altså inden det senere møde mellem departementscheferne og beslutningen om, at alle mink slås ned, træffes. 

I mailen til Studsgaard skriver Binderup, at uanset om man beslutter at lukke minkerhverv helt eller lader avlsdyr overleve, så skal der skabes retlig hjemmel.

Henrik Studsgaard husker ikke, om han læste mailen fra Binderup.

- Vi var begravet i arbejde. 

Notat: Bertelsen kaldte forslag om tempobonus for "provinsielt"

3. november klokken 13.30 blev der indkaldt til møde mellem departementscheferne fra Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet. Henrik Studsgaard tog sin afdelingschef Tejs Binderup med, der efterfølgende skrev et notat fra mødet.

Ifølge Binderups notat bliver der på mødet præsenteret en "mink-pakke med tempobonus". Den skal give minkavlerne incitament til at slå mink hurtigere ned. 

Forslaget tilfredsstiller imidlertid ikke Barbara Bertelsen, viser notatet fra Tejs Binderup. 

"Statsministeriets departementschef mener, det er alt for lempeligt. Kalder det provinsielt og fremfører, at resten af mødekredsen slet ikke har forstået hvor stor en potentiel katastrofe, det er, vi står over for.", skriver Tejs Binderup. 

Studsgaard husker, at forslaget bliver diskuteret. Han fortæller også, at det på mødet med de mange departementschefer ikke blev drøftet at nedlægge minkerhvervet. 

Sms'er afslører bekymret departementschef: Vi leger allerede med ilden

En sms-korrespondance mellem Henrik Studsgaard og Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen afslører en tydelig nervøs Bertelsen 2. november 2020 - dagen inden der træffes beslutning om aflivning af alle mink. 

I sms-korrespondancen vedhæfter Bertelsen en artikel fra Berlingske om stigende smitte i mink til Studsgaard og skriver: 

- Vi leger allerede med ilden med den svage ekskveringskraft. 

Studsgaard svarer: - Vi gør, hvad vi kan for at få tempoet yderligere op jf. også vores dialog i går. 

Bertelsen svarer: Fint er ægte beykmret for, at det her er på vej til at gå galt. I er nødt til at tænke orientering af Folketinget. Senest i morgen tidlig. Det her skal på alle niveauer håndteres på det katastrofeniveau, vi er på. 

Studsgaard spørges ind til sms'erne:

- Vi kommunikerer relativt direkte med hinanden, når vi sidder i en krisesituation. Her diskuterede vi tempobonussen til minkavlerne, svarer han. 

Scenarie om aflivning af alle mink ikke med i materiale til afgørende møde

Da regeringen besluttede at aflive alle mink, sagde daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, at han ikke vidste, der ikke var hjemmel til at aflive alle mink. 

Studsgaard forklarer, at hvis man kigger i materialet til mødet med regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutning blev truffet, giver Jensens svar mening. 

- Det fremgår ikke, om der er hjemmel til en her-og-nu-aflivning af minkene, forklarer Studsgaard.

I materialet til mødet er der beskrevet to mulige løsninger. En dvalemodel og en nedlukning af erhvervet, men ikke en aflivning af alle mink. 

Departementschef læste notat om manglende lovhjemmel

Afhøringen af dagens første vidne Hanne Larsen trak ud og derfor er afhøringen af dagens sidste vidne Nikolaj Veje udskudt til en senere dag. Derefter indleder udspørger Jakob Lund Poulsen sin afhøring af Henrik Studsgaard. 

Han starter med at spørge, om Henrik Studsgaard fra september vidste, at der ikke var hjemmel til aflivning af alle mink i lov om hold af dyr, som notater fra embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdede i forbindelse med et regeringsmøde i slutningen af september.

 - Jeg havde selvfølgelig læst materialet, hvor det i forhold til proportionalitet og risikovurdering blev noteret. 

Første departementschef i vidneskranken – advarede han Mette Frederiksen?

Første departementschef sætter sig klar i vidneskranken. Der er tale om Henrik Studsgaard, der var departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet. I dag er han departementschef i Miljøministeriet. Vi har via de tidligere afhøringer fået et tydeligt billede af, at embedsapparatet i Miljø- og Fødevareministeriet vidste, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink ned. 

Studsgaard selv deltog i det afgørende møde 3. november i regeringens koordinationsudvalg, hvor det blev besluttet at slå alle mink ned. Sagde Studsgaard fra og hvis ikke, hvorfor? Det håber vi at blive klogere på.

3 timer og 11 minutters afhøring er slut – vidneafhøring genoptages klokken 13

Afhøringen af Hanne Larsen er slut efter mere end tre timer. Næste mand i det varme sæde er Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet klokken 13. Indtil da er der frokostpause.

Pisk til minkavlere lyder tillokkende, men er der lovhjemmel?

3. november 2020 modtager Hanne Larsen en mail fra kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet Paolo Drostby.

Han vil have afklaret, om man kan indføre lovgivning, der sanktioner minkavlere, der ikke afliver mink hurtigt nok. 

"Lyder tillokkende med pisk til minkavlerne, men der er vel ikke lovhjemmel?", spørger Drostby i en mail til Hanne Larsen. 

Larsen sender mailen videre til en jurist i Fødevarestyrelsen, der fortæller, at man ikke kan straffe folk for langsommelighed. I stedet indføres der en tempobonus for hurtig aflivning af mink. 

Havde ikke kendskab til, om der var lovhjemmel andre steder

Hanne Larsen modtager nu spørgsmål fra de afhørtes bisiddere.

En spørger hende, om der var nogen, der havde kommunikeret til Hanne Larsen, at der skulle være lovhjemmel andre steder uden for miljø- og fødevarelovgivningen til, at alle mink skulle aflives. 

Det afviser Hanne Larsen: 

- Vi i Fødevarestyrelsen kunne ikke udelukke, at der var hjemmel til nedslåning af mink andre steder. Når alle mink skulle aflives, måtte det jo være på et meget alvorligt grundlag og med henvisning til den humane sikkerhed. Vi ville ikke udelukke, at man kunne finde hjemmel i epidemiloven eller andre steder, men det var ikke inden for Fødevarestyrelsens ekspertiseområde, og derfor heller ikke noget, vi kunne udtale os om.

Hun drøftede ikke mulig eller alternativ lovhjemmel til nedslåning af mink med eksempelvis sundhedsministeriets jurister.