Kvinde i retten for drab og syv drabsforsøg på plejehjem

Hvad sker der? En 60-årig sosu-hjælper er tiltalt for at have dræbt en beboer og forsøgt at dræbe tre andre på et plejehjem i Randers. I dag er sagen begyndt. Imod forventning kommer kvinden ikke til at afgive forklaring på første retsdag.

Tak for i dag – og podcasten 'Dato'

Tak for gode spørgsmål og kommentarer – og for at læse med. Retssagen fortsætter klokken 09.00 torsdag morgen, det samme gør livebloggen her på TV 2, ligesom jeg dækker sagen på News og TV 2s hovedkanal.

Hvis du vil høre en gennemgang af hele sagen, kan du lytte til TV 2s nyhedspodcast ’Dato’. Her er TV 2 ØSTJYLLANDS journalist Mads Otte gæst, og han har fulgt sagen, siden han fik et tip fra en lokal kilde.

Spørgsmål

Sofie:

Hvilken betydning vil spørgsmålet om motiv til drab/ forsøg herpå kunne få i sagen?

Svar

@Sofie: Det er et godt spørgsmål, som forsvarer Henrik Garlik helt sikkert vil komme ind på i løbet af sagen – han berørte allerede emnet i formiddags:

- Hvad skulle motivet være? Hvorfor skulle min klient ønske at skade nogen af de beboere, hun har passet på i så mange år? Det skal vi alle sammen have i baghovedet, sagde Henrik Garlik.

Anklager Jesper Rubow var enig i, at det med et motiv vil blive et emne. Men motivet eller manglen på samme er ikke et bevis i sig selv, selvom det kan være med til at give en forklaring.

Plads i retten?

Retsmødet er slut for i dag. Flere har sendt spørgsmål og spurgt, om der ar flere pladser i retten – og i dag var der måske en enkelt eller to ledige pladser.

Rigtig mange af tilhørerne var imidlertid pårørende til tiltalte eller forurettede, og retten har givet udtryk for, at pårørende vil blive prioriteret frem for almindeligt interesserede.

Det er svært at sige, hvad interessen er i morgen, men da dagen handler om tiltaltes forklaring, vil mange nok vende tilbage.

Som udgangspunkt har vi dog en åben retspleje i Danmark, og er der plads i retten, kan alle komme ind – efter rettens anvisninger og prioriteter. Med mindre, de senere er indkaldt som vidner. Efter endt vidneforklaring er vidnet velkommen til at blive eller komme igen – hvis der er plads.

Sidste anmodning fra pressen

Retsmødet er færdigt for i dag – når retten lige har taget stilling til en anmodning fra TV 2:

Det er svært at følge med i gennemgangen fra de konkrete steder på Plejecenter Tirsdalen – herunder adgangen til medicinrummet – og Retsplejeloven åbner i en pararaf for, at journalister fra medier tilmeldt Pressenævnet kan få udleveret såkaldte rids over gerningssteder, der er udarbejdet af Anklagemmyndigheden.

Nævningerne skal ikke høres i forhold til kendelsen, de har forladt retslokalet og er ikke på plads igen, før retssagen fortsætter klokken 09.00 torsdag morgen.

Som det første er det planen, at den tiltalte skal afgive forklaring.

De tre juridiske dommere er tilbage, og retten har anerkendt TV 2s anmodning.

Pressen vil i morgen tidlig få udlånt bilag med et grundrids over Tirsdalen. Kopierne skal afleveres igen, når vi forlader retslokalet – de er kun til låns.

Det gælder dog ikke de pårørende – men det gør ikke noget, sagde et par stykker.

- Vi kender godt stedet.

Spørgsmål

Gitte:

Har læst et sted at tiltaltes mand er tilstede i retten, kan det passe når han er indkaldt som vidne?

Svar

@Gitte: Han må ikke være til stede, når han er indkaldt. Og anklageren var grundig, da han inden retsmødets begynelse sikrede sig, at ingen indkaldte vidner er til stede. 

Tiltalte og hendes mand tog medicin

Ifølge forsvareren har både den tiltalte og hendes mand været igennem voldsomme sygdomsforløb. 

Det vil blive beskrevet senere, men han antyder, at ægteparret har selvmedicineret med præpareter, der ikke var udskrevet til dem.

Forsvareren mener endvidere, at politiets hemmelige aflytning i arresten ikke afslører noget - ligesom han fremhæver, at ingen har set tiltalte give den omtalte medicin til de forurettede.

Forsvarens bemærkninger er kortfattede - det er supplerende oplysninger til anklagerens objektive forelæggelse af sagen.

Varetægt er ikke skyld

Henrik Garlik nikker og går igang. Overordnet er anklageren kommet godt omkring, mener han.

Han finder dog, det er vigtigt, at nævningerne husker en væsentlig ting:

- I Danmark skal der faktisk ikke meget til, før der kan ske varetægtsfængsling.

Det kræver ikke så meget, før der er tilstrækkeligt mistankegrundlag, mener han. Men det er meget langt fra at være det samme, som at der er egentlige beviser mod hans klient.

- Det er usædvanligt i denne sag, at de lægelige oplysninger ikke har været forelagt Retslægerådet, mener Henrik Garlik.

Både forsvarer og anklager kunne have gjort det, men tilbage står, at landets øverste lægelige råd ikke er blevet hørt om de enkelte medicinforhold.

39 vidner i alt

Flere læger fra akutafdelingen på Randers Sygehus er indkaldt, fortsætter anklageren.

Listen af vidner er lang. Der er også pårørende, som skal afgive forklaring – men de tre overlevende forurettede er ikke indkaldt. Det ville ikke give mening, mener anklageren.

- Der er 39 vidner, siger Jesper Rubow, der er færdig med sin forelæggelse.

Forsvarer Henrik Garlik vil gerne vente med sine bemærkninger til i morgen – men retten vil være færdig i dag, så tiltalte kan afhøres fra morgenstunden torsdag.

Kolleger indkaldt som vidner

Den tiltalte 60-årige social- og sundhedshjælper bevæger sig næsten ikke. Hun sidder stille ved siden af sin forsvarer, og har ofte den ene hånd under hovedet. 

Flere tilhørere er sunket lidt sammen – nævningerne ser opmærksomt på anklageren. 

Anklageren fortsætter forelæggelsen og gennemgår udleverede skemaer – til dommere og nævninger – over hvilken medicin, forskellige beboere eller tidligere beboere på Tirsdalen har fået udskrevet.

Han redegør for, at vidnerne gennem retssagen i det store hele er indkaldt, så deres forklaringer kommer i kronologisk rækkefølge.

Han gennemgår personalet fra Tirsdalen, der er indkaldt som vidner – et vidne skal blandt andet forklare om en korrespondance, og den tiltaltes sædvanlige makker på aftenvagterne er indkaldt. Der er sosu-hjælpere, sosu-assistenter, en sygeplejerske samt en længere række af tiltaltes kolleger.

- Så er der overlægen, der foretager anmeldelsen, så tager vi tiltaltes mand, en ambulancelæge, mange har interesseret sig for retskemikeren og retsmedicineren, remser anklageren op.

Også centerleder Susanne Tvede fra Tirsdalen skal afgive forklaring.

Spor efter medicin i håret

- Så er det relevant, om den tiltalte selv er misbruger, om der er et pillemisbrug. Det er hun afhørt om flere gange, siger anklageren.

Der blev taget hårprøver fra den tiltalte, og den retskemiske erklæring viser, at der ikke er fundet Diazepam i nogen af prøverne. Men der er fundet det, der hedder Nordazepam, som er et omdannelsesprodukt.

- Jeg kan ikke sige, at hun har taget Diazepam – men jeg kan sige, at det er der noget, der tyder på, siger anklageren.

Desuden er der fundet spor efter anden medicin i håret.

Anklageren henviser til, at "det vil vi høre mere om".

Mistænkelig søgning på medicin

Politet har beslaglagt en Acer-computer. Politet mener, at det er den tiltaltes. Hendes mailkonto er tilknyttet computeren.

- Det kunne konstateres, at der var foretaget Google-søgninger på bestemt medicin, ligesom der var besøgt websider om medicinpræparater, siger anklager Jesper Rubow.

Han trækker vejret ind.

- 28. februar 2022 er der søgt på Baclofen. Dagen efter indlæggelsen af de første fire er der søgt på Baclofen, siger anklageren.

- Jeg kan lige så godt sige det. På det tidspunkt var der ingen, der vidste, at de fire indlagte havde Baclofen i blodet, siger han og holder en lille pause, hvor han ser på nævningerne.

Politet vidste det ikke, lægerne vidste det ikke, kollegerne på Tirsdalen vidste det ikke.

Man troede, de var påvirket af benzodiazepiner.

Nye oplysninger – aflytning i arresten

Anklageren forklarer, at politiet har fået en dommerkendelse, så politiet i hemmelighed kunne aflytte besøgsrummet i Randers Arrest, når den tiltalte havde besøg af sin mand.

Kendelsen blev kæret til landsretten – men landsretten var enig i byrettens kendelse.

- Det kommer I til at høre mere om, siger anklageren om det, der blev sagt mellem den tiltalte og hendes mand.

Det har ikke tidligere været fremme, at politet foretog hemmelige aflytninger.

Åbning af medicinrum

Anklageren er videre og forklarer, at der findes en log, hvor man kan se, hvornår den tiltalte med sin nøglebrik har lukket sig ind i medicinrummet på Tirsdalen.

I alt 25 gange er det registreret, at den tiltaltes nøglebrik er anvendt til at åbne medicinrummet i perioden fra 6. januar og frem til anholdelsen – hvor politet står for den sidste åbning af døren.

Der stod også en lift i medicinrummet, som den tiltalte har forklaret, hun skulle bruge – men det vil vi høre mere om, siger anklageren.

- 6. januar, 10. januar, 11. januar, 13. januar, 25.januar, remser anklageren op.

Og så bliver det mere interessant, siger han, da han når til slutnngen f februar.

-  2. marts, 3 marts. I alt 25 gange.

- I perioden har de øvrige sosuhjælpere på Tirsdalen til sammen været i medicinrummet 16 gange, siger anklageren.

Eneste på vagt

- Vi nærmer os vejs ende, siger anklageren.

- Jeg vil nu vise, at den tiltalte er den eneste sundhedsfaglige ansatte, der har været på aftenvagt dagen inden samtlige indlæggelser.

Anklageren kalder hendes vagtplan op på de skærme, som dommere og nævninger kan se – i retten i Randers er der ikke skærme, som presse og tilhørere kan følge med på.

Flere tilhørere har lavmælt givet udtryk for, at fremlæggelsen er lidt tung – det samme er luften i retslokalet.

Spørgsmål

Rikke Saxtrup:

Hej Astrid! Som sygeplejerske, der tidligere har arbejdet på plejehjem, interesserer det mig, om den tiltalte er sosu-hjælper eller sosu-assisistent? Vil bare sikre mig, at tiltalte tituleres korrekt, idet der i “min” verden er forskel på ansvarsområder – blot for forståelse af sagen…

Svar

Til Rikke Saxtorp: Undskyld, hvis jeg har været upræcis! Og tak for spørgsmålet. Det går hurtigt her i retten, og gennem sagen er flere titler blevet nævnt. Ifølge anmodningen i anklageskriftet mener anklagemyndigheden, at hun fremover skal frakendes retten til at virke som social- og sundhedshjælper. 

Tre gange drabsforsøg

En sidste kvinde blev indlagt 28. februar, men under lidt andre omstændigheder.

Det var ikke en indlæggelse, der kom som følge af en ambulanceanmddning fra personalet på Tirsdalen. I stedet var det en vagtlæge, der anmodede om en ambulance klokken 13.17.

Den kvindelige beboer blev ikke vurderet til at være i livsfare, men hun var bevidsthedspåvirket. 

- På grund af de målte værdier af baclofen i blodet kan medicin sammen med sygdom have udløst den indlæggelseskrævende tilstand, læser anklageren.

Desuden blev hun indlagt 3. marts. Klokken 10.27 blev der bestilt en ambulance, og der blev fundet spor efter baclofen og diazepam i hendes blod.

Denne gang vurderes det heller ikke, at hun var i livsfare, selvom hun skulle behandles – men det var hun, da hun blev indlagt igen 14. marts. 

Igen med spor efter baclofen og diazepam i blodet.

Anklageren nævner, at han senere vil komme ind på, hvordan der kan være rejst tiltale for drabsforsøg, når der ikke var tale om en livsfarlig tilstand.

- Det kommer an på hensigten.

Mand i livsfare to gange

Endnu en mand blev indlagt 27. februar – og igen 3. marts.

I begge tilfælde var han i livsfare, mener lægerne.

- Idet han uden den givne sygehusbehandling næppe havde overlevet, har en retsmedicinsk ekspert konkluderet.

Baclofen kan sammen med alvorlig sygdom have udløst anfaldene.

Han var indlagt tre gange, men der er kun rejst tiltale for de to, siger anklageren. Sidste gang var 14. marts.

Mand fundet først

Imidlertid var det kronologisk ikke den afdøde, der blev fundet først. Det var manden, der i anklageskriftet blev udsat for det først beskrevne drabsforsøg

- Opkaldet til 112 er klokken 08.08.

På hospitalet konstaterede man, at han havde spor efter både baclofen og mirtazepin. Og begge medikamenter kunne have været indgivet aftenen forinden.

Igen 4. marts blev han indlagt – og igen mener anklagemyndigheden, at han blev forgiftet aftenen forinden.

Ifølge lægerne var han begge gange i livsfare.

Baclofen kan være i blodet længere hos ældre

27. februar fandt man baclofen i blodet på kvinden, efter at hun blev indlagt på sygehuset, ligesom en mindre mængde er konstateret 7. marts, altså efter døden, hvor der også blev fundet morfin i blodet på hende.

Ifølge Retskemisk Institut kan blodet typisk findes i blodet i 15-20 timer, mens det kan være endnu længere i blodet hos ældre mennesker, hvor halveringstiden er længere.

- Hun kan altså godt have fået det aftenen forinden, siger anklageren.

Det er netop politets teori i forhold til både drabet og drabsforsøgene – at den tiltalte gav beboerne medicin i løbet af sin aftenvagt, hvorefter de blev indlagt dagen efter.

Dødsårsagen antydes at være hæmning af vejrtrækningen. I hjernen blev der ikke fundet nye sygdomstegn, der kunne forklare bevidsthedssvækkelsen.

Hvorfor døde en kvinde – hjemme?

Først gennemgår anklageren forhold et om kvinden, der mistede livet efter indlæggelse 27. februar – dagen efter, at hun ifølge anklagemyndigheden fik baclofen.

- Opkaldet til 112 kommer klokken 09.16. Kvinden bliver fundet af personale fra Tirsdalen, forklarer anklageren.

Ambulancelægen skal senere afgive forklaring, og det samme skal akutlægen på hospitalet.

Anklageren forklarer, at det vil blive et tema, om den ældre kvinde døde som følge af baclofen, som hun ifølge politet fik af den tiltalte, eller af morfin, som hun fik på hospitalet, inden hun blev udskrevet.

Oplysningen om, at hun blev udskrevet fra Randers Sygehus, inden hun døde, er ny – men anklageren forsøger at  gøre rede for, at hun blev udskrevet med medicin, så hun kunne dø hjemme.

Fordi det lå fast, at hun skulle dø.

28. februar klokken 13.28 er der bestilt hjemtransport fra plejehjemmet.

- Og så sker der det tragiske, at hun afgår ved døden. Og det er derfor, at vi står med en drabssag.

Hun døde 1. marts 2022 klokken 21.30, mens påørende og personale var til stede. 

Retten er sat

Retten er sat igen. Nævningerne og dommere er på plads som de sidste. 

Specialanklager Jesper Rubow fortsætter sin forelæggelse.

- Først kan jeg sige, at vi ikke når tiltaltes forklaring i dag.

Herefter er vi tilbage til de lægelige vurderinger. 

- Jeg vil tage det forhold efter forhold. Hvornår blev der foretaget en indlæggelse, hvilke stoffer blev fundet, hvor farligt var det her for beboerne? siger Jesper Rubow.

Der vil være en kæde, som skal gennemgåes i hvert tilfælde. Hvem fandt den forurettede, hvem kørte til sygehuset, hvem behandlede – og så det retskemiske.