Fødevareminister kaldt i samråd om mink - følg det her

Hvad sker der? Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, er har været i samråd om håndteringen af mink-aflivningerne. 

Hvorfor er det vigtigt? Regeringen beskyldes for magtmisbrug og for at ignorere, at der ikke er lovhjemmel til at nedlægge minkerhvervet. 

Demnne liveblog opdateres ikke længere.

Forhandlinger om kompensation udskydes på ubestemt tid

Ifølge TV 2s oplysninger er de fælles forhandlinger om kompensation til landets minkavlere udskudt på ubestemt tid. De skulle have været begyndt klokken 17.00. 

Finansminister appellerer til hurtig aftale: - Minksag har enorm betydning for dansk eksport

Finansminister Nicolai Wammen (S) appellerer kraftigt til, at Folketingets partier hurtigt når til enighed om en aftale, der sikrer, at aflivningerne af alle landets mink lovligt kan fortsætte. 

- Der er en sundhedsdel, som står lysende klart, men der er også en anden del, som er meget alvorligt for Danmark. Det er, hvis der opstår tvivl om dansk eksport, danske fødevarer. 

Dansk Industri opfordrede tirsdag de politiske partier til at finde en løsning hurtigst muligt, så aflivningen af alle landets mink kan genoptages. Den appel tager finansministeren nu videre. 

- Det er af enorm betydning for dansk eksport, at der er tillid til, at vi i Danmark træffer de rigtige beslutninger. Vi har kunnet se allerede nu, hvordan man i Storbritannien og i Irland har lukket for indrejse fra Danmark. Det er en meget stor bekymring, at hvis vi ikke så hurtigt som overhoved muligt får lavet en aftale, at det så vil skabe usikkerhed omkring Danmark ude i verden, siger finansministeren. 

Støttepartier giver Mogens Jensen en uge til at forklare sig

Både den radikale Kristian Hegaard og Enhedslistens Mai Villadsen afviser at svare på, hvorvidt der fortsat er tillid til fødevareminister Mogens Jensen (S). Det må vente, indtil de ser Fødevareministerens redegørelse, lyder det. Redegørelsen forventes at ligge klar om en uge. 

Der er indkaldt til samråd torsdag, hvor ministeren vil blive bedt om at redegøre for forløbet. 

Ved at sige, at de vil afvente redegørelsen, giver støttepartierne ifølge TV 2s politiske redaktør, Troels Mylenberg, fødevareministeren en uge til at forklare sig. 

Beslutter ét af støttepartierne, at de ikke længere har tillid til ministeren, vil der være flertal for et mistillidsvotum. 

Blå blok stiller mistillidsvotum, hvis ét støtteparti går med

Venstres tillid til fødevareminister Mogens Jensen (S) er ikke blevet styrket efter halvanden times mulighed for at stille spørgsmål. Tværtimod. 

Thomas Danielsen (V) kalder det "forkasteligt" og "stærkt problematisk", at ministeren påstår, at han ikke har haft kendskab til det arbejde, der er blevet lavet i Fødevarestyrelsen. Det var dem, der fredag sendte en mail ud til minkavlerne fredag med beskeden om, at aflivningen skulle begynde "hurtigst muligt" - også udenfor risikozonerne. 

Venstres holdning er altså fortsat, at Mogens Jensen bør gå af som minister. Tirsdag lød det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at det "ville være et sted at starte". 

Også Konservative Venstre står fast på, at Mogens Jensen bør væltes som minister. Rasmus Jarlov siger, at de ikke har tillid til ham, og at de vil stille et mistillidsvotum, hvis bare ét af støttepartierne går med. 

- Det er op til Folketinget, om man har selvrespekt og rygrad til at sætte en stopper for regeringens lovbrud, siger Rasmus Jarlov.

Fødevareministeren vil lægge alle mails frem efter redegørelse

- Jeg tager absolut ikke let på den her situation. Det er klart, at der i en efterfølgende proces selvfølgelig skal være orden i billetterne, og som jeg har redegjort for i dag, så har der væres fejl i mit ministeriums håndtering. Det tager jeg ansvaret for, og jeg beklager det også meget - ikke mindst overfor de minkavlere, som jeg ved er fortvivlede, og som er i en meget kritisk situtation. Jeg kan ikke takke dem nok. 

- Men når jeg ikke her sidder og vil fremlægge redegørelse for, hvornår mails er sendt hvornår, så er det selvfølgelig fordi, at jeg ikke har de mails. Det får vi. Og når vi har dem, lægger vi dem åbent frem, så alle kan se dem. Jeg har ingen anledning til ikke at være fuld åben om, hvad der er sket her, afslutter fødevareminister Mogens Jensen. 

Dermed er det forlængede samråd afsluttet. 

Partierne skal denne eftermiddag forhandle videre om kompensation til de minkavlere, der afliver deres mink. 

Fødevarestyrelsen handlede egenrådigt, siger fødevareministeren

Fødevareministeren bliver spurgt, hvilken besked Fødevareministeriet har givet til Fødevarestyrelsen om at slå alle danske mink ned. Mogens Jensen svarer, at han ikke havde kendskab til, at Fødevarestyrelsen fredag ville sende et brev ud til landets minkavlere, hvor det fremgik, at aflivningen skulle starte hurtigt muligt: 

- Jeg er ikke bekendt med, at der på den måde er givet en ordre til Fødevarestyrelsen. Jeg opfatter det sådan, at styrelsen selv reagerer på beskeden om, at alle mink skal aflives. Om der foreligger en decideret skriftlig korrespondence mellem ministeriet og Fødevarestyrelsen, vil jeg ikke afvise. Men så vidt jeg er orienteret, går Fødevarestyrelsen selv i gang. Det er regeringen, der træffer en beslutning, og så reagerer Fødevarestyrelsen derefter. 

Men hvordan kunne det gå til? 

- Det, jeg kan tage ansvaret for, er det, der foregår i mit ministerium. Hvis der måtte forekomme fejl i mit ministerium, er jeg overordnet den, der må tage ansvaret for det. Uanset hvad jeg har været vidende om eller ej. I sidste ende er det sådan, at det arbejde, der pågår i Fødevarestyrelsen, tilrettelægges gennem den operative enhed, der koordinerer indsatsen, siger Mogens Jensen. 

Han forklarer, at der tirsdag blev sendt en rettelse ud til minkavlerne, hvor det blev gjort tydeligt, at der var tale om en opfordring, ikke en ordre. 

- Det brev får jeg forelagt og bringer mandag 9. november, men på grund af tekniske problemer kommer det først ud tirsdag 10. november, fortalte ministeren.

V har ondt af, at minister skal "tage skraldet" for statsministeren

Jacob Jensen fra Venstre siger nu, at han "har ondt af" fødevareministeren, fordi han er sat til at "tage skraldet" for statsministeren. Han mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) har haft travlt med at sparke nedad. 

Mogens Jensen sagde tidligere på samrådet, at der ligger en "regeringsbeslutning" bag. Derfor mener Jacob Jensen, at statsministeren skylder at stå til ansvar. 

Det forholder fødevareministeren sig dog ikke til. I stedet svarer han på, hvilken af udtalelserne fra de seneste dage, der er korrekt.

Var det søndagens, hvor ministeren citeres for at sige, at "man har vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud"? Eller tirsdagens, hvor det lød, at han slet ikke havde haft kendskab til manglende lovhjemmel? 

- Min udtalelse søndag skal ses ud fra, at jeg i mellemtiden er blevet informeret om, at der ikke var hjemmel. Når jeg bliver spurgt til det brev, der bliver sendt ud til minkavlerne, så forsøger jeg at forklare, hvorfor systemet sender et brev ud til minkavlerne. Det er det, der er forklaringen på det citat, siger han. 

Ministeren nægter at svare på, hvem der fortalte om lovbrud

- Hvem informerede ministeren, og hvem var den første, ministeren ringede til?, lyder spørgsmålet fra den konservative Mona Juul. 

- Jeg har kigget i mine egne systemer, ransaget min hukommelse og kan komme det så langt, at jeg kan sige, at jeg har fået besked om det her i weekenden, svarer fødevareminister Mogens Jensen (S). 

Han henviser igen til den interne redegørelse, som ministeriet har sat i gang. Den forventes færdig en uge fra nu. 

Minister afviser at præcisere, hvornår han fik besked om lovbrud

Fødevareministeren bliver nok engang spurgt til, hvornår han fik beskeden om, at der er skrev et lovbrud. 

Som ved de tidligere spørgsmål afviser han at komme det nærmere, end at han blev gjort bekendt med det i løbet af weekenden. 

Redegørelsen, som forventes færdig om en uge, vil afsløre, hvornår ministeren præcis fik beskeden, lyder det fra ministeren selv. 

Han forklarer det med, at han modtager mange informationer, og at han nødig vil sige ét klokkeslæt nu for senere at finde ud af, at det ikke var præcist. 

Vidste ministeren det allerede 26. oktober?

Ministeren bliver nu spurgt til en besvarelse givet på et spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 26. oktober.

Flere spørgere påpeger, at det at dømme ud fra besvarelsen ser ud til, at ministeren allerede dengang var opmærksom på, at der ikke fandtes en bekendtgørelse, der gav hjemmel til aflivningerne. 

Spørgsmålet hedder: "Vil ministeren kommentere henvendelsen om hjemlen til aflivning af mink og rammen for erstatningshåndtering af smittet og ikke smittet besætning?".

Svaret går alene på, hvad der er hjemmel til på smittede besætninger og indenfor de 7,8 kilometer, der kategoriseres som en risikozone.

Dermed mener spørgerne, at ministeren burde have vidst, at der ikke var den nødvendige hjemmel til at aflive dyr udenfor zonerne. 

- Nogle kalder det et påbud, men tanken var en opfordring

Den udtalelse, som ministeren gav til flere medier, herunder TV 2, søndag aften, skal ses i den sammenhæng, at han i løbet af dagen var blevet orienteret om den manglende lovhjemmel. Han holder altså fast i, at han ikke kendte til den manglende lovhjemmel, da pressemødet blev afviklet for en uge siden. 

Citatet, der blev givet, var: 

- Regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

Om brevet, som Fødevarestyrelsen udsendte fredag, siger ministeren: 

- Fødevarestyrelsen har sendt en rettelse ud, da det blev klart, at der var tvivl om betydningen af det brev. Nogle mener, at vi gav en påbud til minkaflivningerne. Tanken var, at det var en opfordring. 

Midt i diskussionerne er der konstateret coronavirus på yderligere seks minkfarme. Tallet er nu 243 i alt. 188 af de smittede farme er aflivet, mens 35 er under mistanke.

Redegørelse skal vise, hvornår minister fik kendskab til lovbrud

Fødevareministeren kan ikke svare på, hvornår han præcis fik besked om, at der ikke var lovhjemmel bag aflivningen af alle raske mink uden for risikozonerne på 7,8 kilometer fra en smittet minkfarm. 

Ifølge den konservative ordfører Per Larsen blev han orienteret af Mogens Jensen klokken 12.38 søndag. 

- Ud fra den viden jeg har på nuværende tidspunkt var det i weekenden, at jeg fik den viden. Det nærmere tidspunkt kan vi sikkert få, når redegørelsen foreligger. Så jeg var ikke gjort opmærksom på det - hverken da regeringen traf beslutningen eller under pressemødet, siger fødevareminister Mogens Jensen. 

Mette Frederiksen: Det var en klar fejl

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at folkesundheden er det vigtigste, og at beslutningen om at aflive alle mink blev taget, fordi der ikke var andre muligheder på baggrund af den risikovurdering, som regeringen modtog.

- Det viser sig efterfølgende, at der ikke var den nødvendige lovhjemmel til at aflive alle de mink, som ikke var smittede og ikke befandt sig i smittezonerne. Det er en klar fejl. Det kan slet ikke diskuteres. Og der er nu igangsat en redegørelse af forløbet. Sådan skal det være. 

- Vi skal igennem den her pandemi. Og selvom der både er uenigheder undervejs, og selvom der bliver begået fejl, så er der behov for, at vi som befolkning holder sammen og hjælper hinanden igennem krisen, skriver Mette Frederiksen.

Fødevareminister Mogens Jensen fortæller på samrådet, at det var regeringen, der i en "fælles regeringsbeslutning" afgjorde, at alle mink skulle aflives.

Fødevarestyrelsens viden har "ikke tilgået mig", siger minister

Hvem har fået Fødevarestyrelsen til at sende mailen 6. november, hvor der står, at minkavlerne skulle begynde at slå deres mink ihjel, og at de sågar fik en tempobonus? En bonus, som der ej heller var lovhjemmel til at give

- Den oplysning, der fremgår af medierne i dag, er ikke en viden, der er tilgået mig. Hvem der vidste hvad i forhold til loven vil fremgå at redegørelsen, som jeg ser frem til at modtage onsdag i næste uge. Men det er for mig at se tænkt det som, at Fødevarestyrelsen har tænkt det som en opfordring, svarer fødevareminister Mogens Jensen (S). 

Ingen erstatning til minkavlerne, før lov om aflivning vedtages

Fødevareministeren understreger, at der med aflivningen af alle landets mink er tale om en "fælles regeringsbeslutning".

Han bliver desuden spurgt til, hvorvidt der er lovgrundlag for erstatning til minkavlerne. 

- Det er klart, at der skal være lovhjemmel til, at alle minkavlere uden for zonerne skal aflive deres mink, og den hjemmel gives samtidig med, at der gives hjemmel til nødvendig erstatning. Det skal der selvfølgelig gives, og det pågår der forhandlinger om.

- Jeg har det udgangspunkt, at de minkavlere, der er kommet i denne situation, skal have en ordenlig kompensation og erstatning. Det skal der også være lovhjemmel til, og det er sådan, at den kommer på plads samtidig med hjemmel til aflivning, siger Mogens Jensen. 

Han bekræfter altså, at der ikke er lovhjemmel til at udbetale erstatning, så længe der ikke er hjemmel til at aflive. 

Mogens Jensen fastslår: Blev ikke advaret om ulovlighed

Fødevareminister Mogens Jensen (S) fastslår nu, at han ikke blev advaret om ulovlighed i at aflive alle mink, selvom Fødevarestyrelsen ifølge medier godt vidste det.

- Jeg var ikke gjort bekendt med den manglende lovhjemmel. Det blev jeg først i weekenden, siger han.

- Jeg har talt sandt under hele forløbet.

Minister beklager udsendt brev til minkavlere

I det lovforslag, der skal give regeringen hjemmel til at aflive alle landets mink, står, at produktionen af mink vil være forbudt indtil 2022. Regeringen er opmærksom på, at aflivningen af alle mink vil sætte minkproduktionen "på standby", siger Mogens Jensen: 

- Hvornår minkproduktionen kan genoptages er stadig uvist. 

I den forbindelse siger ministeren, at han er ked af den fejl, der er blevet begået i forhold til lovhjemmel. Han nævner et brev, som Fødevarestyrelsen udsendte til alle landets minkavlere fredag 6. november. 

Fødevareminister Mogens Jensen siger nu, at det er ærgerligt, at ministeriet sendte brevet ud. 

Fejl og uheld skal begrænses, men de sker

Døde mink udgør en betydelig mindre risiko for smitte end levende mink, da der ikke kan ske smitte ved udånding, forklarer fødevareministeren til spørgsmålet om smitterisikoen ved mink fundet på de danske veje. 

TV 2 kunne for eksempel tirsdag aften vise billeder af store bunker døde mink på landevej nord for Esbjerg. 

- Der kan selvfølgelig ske fejl og uheld. Det er klart, at det skal begrænses så meget som muligt. Dyrene skal behandles ordentligt, også selvom det skal gå hurtigt. Det skal der ikke herske nogen tvivl om, siger fødevareministeren. 

Mogens Jensen: Muligheden for mutationer skal elimineres

Første spørgsmål til fødevareminister Mogens Jensen (S) er fra Venstres Thomas Danielsen. Han refererer samrådsspørgmålet, der går på, hvad ministeren vil gøre ved situationen med de mange mink, der er blevet fundet på motor- såvel som landeveje. 

- Konsekvenserne af covid-19-spredningen i hele samfundet er dybt alvorlige. Vi står i en meget alvorlig sundhedskrise, der har betydet omfattende konsekvenser for os alle, indleder Mogens Jensen. 

- Der foreligger en ny situation, end da spørgsmålet blev stillet. Kravet til omfanget er øget betragteligt. Som alle ved er spredningen blandt mink og i samfundet været voldsomt stigende den seneste måneds til. Vi skal have elimineret muligheden for yderligere mutationer. Det er et spørgsmål om folkesundheden.

Enhedslisten vil ikke svare på, om de har tillid til ministeren

Mai Villadsen fra Enhedslisten siger forud for samrådet, at det er en alvorlig sag. Hun ønsker ikke at svare på, hvorvidt partiet har tillid til landets fødevareminister. 

- Vi mener ikke, at der i tide er blevet handlet på de advarsler, der har været. Vi skal selvfølgelig ind og stille spørgsmål til, hvad fødevareministeren har vidst hvornår. 

Men har du tillid til ministeren? 

- Det er ikke det, vi vil svare på nu. Vi skal først have fundet ud af, hvad der er op og ned i den her sag, siger Mai Villadsen. 

Politisk redaktør: - Partierne lugter ministerblod

Fødevareministeriet har allerede sat en intern undersøgelse i gang, der forventes færdig næste uge.

Men det er altså ifølge Udvalget for Forretningsordenen ikke tilstrækkeligt.

Udvalget har nemlig onsdag besluttet, at regeringens ulovlige instruks om at aflive alle mink undersøgt skal undersøges uvildigt.

- Mogens Jensen har med den interne redegørelse forsøgt at købe sig noget tid, men den tid er altså udløbet her klokken 13, når samrådet starter. Så er det ansigt til ansigt med de andre partier, som virkelig lugter ministerblod i de her timer, siger TV 2s politiske redaktør, Troels Mylenberg.