Seneste nyt om de nye ejendomsvurderinger

Livebloggen opdateres ikke længere.

Hvad skete der? 1. januar 2024 træder helt nye boligskatteregler i kraft. Du kan også få overblikker over reglerne her.

Tirsdag aften svarede underdirektør i Vurderingsstyrelsen, Claus F. Houmann, og boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen på jeres spørgsmål om ejendomsvurderingerne.

Du kan læse deres svar herunder.

Tusind tak for i dag!

Det har været en lang dag for folk, der beskæftiger sig med ejendomsvurderinger, og derfor sender vi nu Claus F. Houmann og Mira Lie Nielsen hjem.

Tusind tak for alle jeres gode spørgsmål. Vi har fået flere end 1000 og har forsøgt at svare på så mange som overhovedet muligt. 

Du kan læse svarene herunder.

Spørgsmål

Mikael :

Hvis tre personer fra samme familie ejer et sommerhus sammen med tre anparter i alt og overvejer, at den ene anpart sælges til de to andre ejere, så der derefter kun er to anparter, skal det så ske inden 1. januar 2024 for at bevare skatterabatten?

Svar

Hej Mikael,

Svaret er ja. Såfremt der måtte være en skatterabat på sommerhuset, så skal der handles inden 1. januar for at få skatterabat. Vær dog lige opmærksom på, at det kun er meget få sommerhuse, der ventes skatterabat på. Men med de foreløbige vurderinger offentliggjort i dag kan i få jer et skøn for skatten i 2024 og dermed også vurdere, om der er udsigt til skattelettelse eller skatterabat.

Hilsen Mira

Spørgsmål

Rune Juhl:

Hvorfor er der ikke mere gennemsigtighed i det datagrundlag, som bruges til beregningerne? Baseres skatterabatten på den skat, jeg har betalt frem til 2024, eller bliver der taget udgangspunkt i, hvad end min 2020-vurdering bliver (venter endnu) og de nuværende skattesatser?

Svar

Kære Rune.

Vi har i dag udstillet de nye vurderinger for alle 1,8 millioner ejerboliger i Danmark. Dem har vi udstillet, da det er dem, vi skal bruge til at beskatte på i 2024. Der er tale om foreløbige vurderinger, og vi har ikke mulighed for at udstille de bagvedliggende data.

Hvis vi kunne det, ville der være tale om endelige vurderinger, og de er endnu ikke klar. I første omgang udregner vi skatten og en eventuel skatterabat ud fra den foreløbige 2022-vurdering. Når den endelig 2022-vurdering udsendes, genberegner vi boligskatten og en eventuel skatterabat. Hermed tager vi også højde for virkningen af 2020-vurderingen, der udsendes før den endelige 2022-vurdering.

Jeg ved godt, at det er lidt teknisk. Det vigtigste er, at skatterabatten sikrer, at man kan være tryg ved boligskatten både på de foreløbige vurderinger, og når den endelige vurdering er udsendt.

Mvh Claus     

Spørgsmål

Margrethe Vesth:

Forventer man, at der vil komme i så dyb økonomisk krise i forbindelse med disse nye vurderinger, og som så ovenikøbet vil kunne sælge til ejendomsvurdering? Kan det ende i ond spiral? Jeg er bekymret.

Svar

Kære Margrethe,

Jeg synes ikke, at du skal være bekymret. Jeg kan ikke se, at de nye ejendomsvurderinger skulle føre til en økonomisk krise. De nye ejendomsvurderinger bliver højere end de gamle, men samtidig sænkes skattesatserne meget markant, og 80 procent står faktisk til at få en skattelettelse i 2024. De resterende får tildelt en særlig skatterabat, som sikrer, at deres boligskat ikke stiger som følge af overgangen til de nye regler.  Jeg håber, at du nu er knap så bekymret.

Hilsen Mira

Spørgsmål

Britt:

Hvis man ejer en bolig på landet og køber en lille mark. Hvilken betydning får det for vurderingen og skatten?

Svar

Hej Britt på landet :)

Køber du en mark, så skal du betale skat ud fra vurderingen af den mark. Derfor vil din samlede boligskat øges, men din bolig og marken vil som udgangspunkt beskattes som to forskellige enheder.

Venlig hilsen Mira

Spørgsmål

Sofus:

Jeg har solgt mit hus i august 2023. Ejendomsvurderingen er faldet på huset. Er det mig eller de nye ejere, der får kompensationen? Sofus

Svar

Kære Sofus

Kompensationsordningen dækker den betalte skat fra 2011 til 2020. Hvis du har boet i ejendommen i 2011-2020, og hvis der er kompensation for den konkrete ejendom, så modtager du kompensationen. Kompensationsordningen er upåvirket af salg efter 2020.

Hilsen Claus

Spørgsmål

Allan:

Vil min samlede skat være fastlåst også efter 2024 ( selvom vurderingen efterfølgende måtte stige?

Svar

Hej Allan

Nej, det vil den ikke. Fra og med 2024 er det slut med boligskattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Fremadrettet får vi nye ejendomsvurderinger med to års mellemrum og hvis vurderingen stiger, så stiger boligskatten. Man kan så lade en sådan stigning indefryse som et lån, der først skal betales den dag du sælger boligen. Vær dog opmærksom på, at der løber renter på den udskudte skattebetaling.

Hilsen Mira

Spørgsmål

Mona:

De 20 procent, der trækkes fra i vurderingen, er det kun i 2024, eller gældende det også fremadrettet?

Svar

Kære Mona,

Jeg kan betrygge dig med, at det også vil gælde alle de fremtidige vurderinger.

Hilsen Mira

Spørgsmål

Peter:

Tager vurderingen hensyn til stand på huset? Eller er det blot en gennemsnitlig pris per kvadratmeter i et givet området gange antal kvadratmeter?

Svar

Kære Peter

Vurderingen er ikke blot udtryk for den gennemsnitlig kvadratmeterpris i området gange med antal kvadratmeter. Men vi starter her. Dermed tager vi højde for den gennemsnitlige stand i området. Herefter tager vi højde for de steder, hvor det enkelte hus afviger fra områdets gennemsnit. Det kan foreksempel være, hvis huset har tegltag. Det har nemlig højere kvalitet, end hvad der er typisk. Tegltag er normalt udtryk for, at huset er i bedre stand. Alt i alt tager vi indirekte højde for standen, men ikke direkte. Det skyldes, at vi ikke har direkte data for stand. Du kan læse mere om, hvordan vi vurderer ejendomme, på Vurderingsportalen.

Hilsen Claus

Spørgsmål

Pernille:

Forventer man, at priserne vil falde på de boliger, hvor skatten stiger?

Svar

Hej Pernille,

De boliger, som får så høje vurderinger, at ejerne tildeles en skatterabat i 2024, kan forventes at falde i pris, når de handles fra 2024. Det svarer til cirka 20 procent af boligerne og primært ejerlejligheder. En ny køber får nemlig ikke en skatterabat, og derfor stiger de faste omkostninger ved den pågældende bolig. Da det primært er ejere af ejerlejligheder og de allerdyreste huse, som har udsigt til skatterabat, så forventer jeg at se prisfald på netop ejerlejligheder næste år.  

Hilsen Mira

Spørgsmål

Rasmus Thomsen:

Er det korrekt forstået, at skatterabatten gælder, indtil boligen sælges, og at man ikke skal tilbagebetale rabatten med tilbagevirkende kraft?

Svar

Hej Rasmus,

Du har forstået skatterabatten helt korrekt. Det er en reel rabat, som tilfalder ejere af boliger, som får så høje vurderinger, at de trods skattelettelser stadig ville stige i boligskat som følge af overgangen til de nye regler. Skatterabatten sikrer nuværende boligejeres budget, da de jo blandt andet er kreditvurderet ud fra de gamle regler og måske lavere boligskatter. Så skatterabatten skal ikke betales ved et salg – en ny ejer får dog ikke skatterabat af de nye regler. Som boliger med skatterabatter handles fra 2024 og frem, forsvinder skatterabatterne gradvist.

Hilsen Mira

Spørgsmål

Daniel Jeppesen:

Hvorfor kommer man med foreløbige vurderinger, hvor der kan diskuteres fejl? Hvorfor ikke vente, til man har de endelige vurderinger?

Svar

Kære Daniel

Boligmarkedet har brug for, at vi gennemfører boligskatteomlægningen fra 2024 som planlagt. Det er mange bankøkonomer enige med mig i. Det gør vi på foreløbige vurderinger, da de endelige vurderinger ikke er klar. Ved at få gennemført boligskatteomlægningen bliver der klarhed om de regler, der gælder fra 2024, og vi kan rydde usikkerhed af vejen. Husk også på, at med skatteomlægningen kan fire ud af fem boligejere se frem til en skattelettelse i 2024. Resten af boligejerne får en skatterabat, så der er ro om skatten. Derfor tænker jeg, at rigtig mange boligejere ser frem til, at de nye skatteregler træder i kraft. Hvis den foreløbige vurdering måtte vise sig at være for høj, for eksempel som følge af upræcise data, vil man være beskyttet af skatterabatten. Derfor kan boligejerne være helt trygge, selvom der er tale om foreløbige vurderinger.  

Med venlig hilsen Claus

Spørgsmål

Ingvard jensen:

Kan man fortsat sælge sin forældrekøbslejlighed til den gamle vurdering, eller er det den nye, foreløbige vurdering, der skal bruges?

Svar

Kære Ingvard,

De foreløbige vurderinger ændrer ikke på de muligheder for familieoverdragelse, der er i dag. Det er først den dag, hvor de endelige vurderinger forligger, at reglerne ændres. Et godt råd er altid at kontakte en boligskatteadvokat så tidligt i processen som muligt.

Hilsen Mira

Spørgsmål

Laura:

Hvad går skatterabatten ud på?

Svar

Hej Laura,

Kort fortalt, så kan man ved overgangen til de nye boligskatteregler i 2024 enten få en skattelettelse eller en skatterabat. Om man får det ene eller andet, afhænger af, hvor meget ens vurdering stiger. For cirka 80 procent af boligejerne stiger deres vurderinger, men da skattesatserne sænkes markant, medfører det lavere skattebetaling næste år.

Der er dog også en række boligejere, som vil opleve, at deres vurdering stiger så meget, at der fortsat ville være en skattestigning næste år på trods af de lavere skattesatser. Disse boligejere tildeles en skatterabat, som er et beløb i kroner, der eliminerer den stigning, som overgangen stod til at betyde. I det politiske forlig, som ligger bag boligskatterne, har man nemlig aftalt, at ingen boligejer, som ejer inden 2024, må stige i skat som følge af overgangen. Skatterabatterne vil typisk gives til nuværende ejere af ejerlejligheder. Sælges en bolig med en skatterabat fra 2024 og frem, så er der dog ikke rabat for den nye ejer – så er der fuld skattebetaling.

Hilsen Mira

Spørgsmål

Ole Petersen:

Vi købte vores hus 1. maj, og nu har vi fået en vurdering, som ligger mere end 20 procent højere. Vurderingen skulle jo være et konservativt bud på handelsprisen og ikke et overoptimistisk bud. Hvordan skal vi kunne have tillid til sådan en vurdering?

Svar

Kære Ole

Målet med de nye vurderinger er, at de skal ramme den forventede handelspris, det vil sige gennemsnittet i området – korrigeret for de forskelle, der er mellem ens egen bolig og gennemsnittet i området. Det er altså ikke formålet, at vi skal ramme den enkelte handelspris. Tværtimod kan der faktisk være gode grunde til, at vi ikke skal ramme den enkelte handelspris. Jeg kan ikke gå ind i den konkrete situation, men det kan jo være, at du har gjort en god handel. Vurderingen skal hverken være konservativ eller det modsatte. Jeg vil også gerne lige nævne, at inden vi beregner skatten, trækker vi 20 procent fra vurderingen. Du bliver altså beskattet af et grundlag, der er 20 procent lavere end vurderingen. Det gør vi for at tage højde for den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering.

Med venlig hilsen Claus

Spørgsmål

Maria:

Vi står i min husstand over for en ombygning, der vil øge de nuværende boligkvadratmeter med over 50 procent. Vil det have betydning for vores boligskat, om byggeriet bliver færdig før eller efter 1. januar 2024?

Svar

Kære Maria

Hvis man er ved at bygge om, skal ombyggeriet være færdigt og færdigmeldt til kommunen senest 1. januar 2024, hvis det skal have indflydelse på boligskatten i 2024. Dermed skal man også have færdigmeldt ombyggeriet senest 1. januar 2024, hvis det skal have betydning for en eventuel skatterabat i 2024. 

God byggelyst!

Med venlig hilsen Claus

Vurderingsstyrelsen stiller med et helt hold

Ejendomsvurderinger er tungt og teknisk stof.

Derfor har Claus F. Houmann også taget et lille hold kolleger fra Vurderingsstyrelsen med til at hjælpe ham med at svare på de mere tekniske af jeres pørgsmål.

Spørgsmål

Johannes Thaarup:

Kan man få efterregninger, hvis ens hus er vurderet alt for lavt, og man ved et salg får en mere realistisk vurdering/pris?

Svar

Hej Johannes,

Nej, det kan du ikke. Ejendomsvurderingerne sigter mod at ramme en gennemsnitlig salgspris for et givent område på et bestemt tidspunkt og ikke at ramme den enkelte salgspris nøjagtigt.

Venlig hilsen Mira

Spørgsmål

Rasmus Thomsen:

Hvor solidt er datagrundlaget for vurderingerne? Der ses allerede en lang række eksempler på, at vurderingerne ikke afspejler de faktiske forhold.

Svar

Kære Rasmus,

De nye vurderinger baserer sig på rigtig meget data. Faktisk mere end 100 unikke datapunkter. Det er klart, at hvis nogle data er upræcise, så slår det igennem i de foreløbige vurderinger. Når de endelige vurderinger bliver udsendt, gennemfører vi i Vurderingsstyrelsen manuel kontrol, og boligejerne kan gøre indsigelse over for de datapunkter, som vurderingerne baserer sig på. Når de endelige vurderinger udsendes, har vi i Vurderingsstyrelsen mulighed for at dykke ned i enkeltvurderinger. I mellemtiden er man beskyttet af skatterabatten. Den sikrer, at skatten i 2024 ikke kan overstige det niveau, som de nuværende skatteregler ville medføre.

Med venlig hilsen Claus

Spørgsmål

Kim Nielsen :

Hvis ens vurdering falder, hvad sker der så? Får man penge tilbage, eller er det fælleskassen Danmark, som nyder godt af det? Mvh. Kim

Svar

Hej Kim,

Falder vurderingen, så er der udsigt til en pæn skattelettelse, tør jeg godt love. Og den tilfalder ejer(ne) og ikke statskassen.

Venlig hilsen Mira

Spørgsmål

Alvin:

Som underdirektør i Vurderingsstyrelsen er det nye system så et system, du synes, at man kan være stolt af, hvis du skulle beskrive det over for dig selv?

Svar

Kære Alvin

I Vurderingsstyrelsen har vi glædet os rigtig meget til i dag, hvor alle landets boligejere har fået de nye vurderinger at se. Der er tale om 1,8 milluoner nye vurderinger. Det er første gang i 12 år, at det sker. Der er tale om foreløbige vurderinger. Men jeg kan love dig, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at sikre, at de foreløbige vurderinger har så høj kvalitet som muligt. Så ja, jeg er faktisk stolt af, at vi nu kan vise foreløbige vurderinger for 1,8 milluoner ejerboliger til alle danskerne i dag. Det har krævet en kæmpe indsats fra rigtig mange gode folk i Vurderingsstyrelsen og resten af Skatteforvaltningen. Medarbejderne har knoklet benhårdt for at komme frem til i dag, og alle de medarbejdere er jeg rigtig stolt af.

Med venlig hilsen Claus